De siste ukene har abortdebatten rast i media og rundt lunsjbord i hele landet. Påstandene har vært mange og retorikken har vært hard. Det har tidvis vært krevende å representere kvinnene i Høyre. Jeg har opplevd å bli tillagt meninger jeg ikke har både i sosiale settinger og på nettet.  

Mandag forrige uke bruker Aps Anniken Huitfeldt villedende retorikk når hun beskylder Høyres ledelse for «å sende norske kvinner inn i abortnemndene». Alle kvinner som søker abort etter uke 12 får også i dag sin sak behandlet og avgjort i abortnemnd. Det vet nok Huitfeldt også. 

For å gjøre det klinkende klart – kvinners rettigheter skal ikke svekkes, og det er ingen diskusjon om retten til selvbestemt abort.

Høyres politikk står fast, med en grunnleggende tillit til og respekt for enkeltmenneske, hvor hver og en skal ha størst mulig frihet og ansvar til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for felleskapet. Jeg har en tro på et velferdssamfunn, ikke en velferdsstat – det er derfor jeg velger Høyre.

Det er jo helt utrolig at Ap og Huitfeldt påstår at Høyre bedriver et kynisk spill, når åpenhet og ærlighet har vært Erna Solberg sin tydelige holdning i denne saken. Lenge før Erna Solberg svarte på en oppfordring fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad var det da vitterlig kontakt mellom Krf og Ap. 

Denne saken er vanskelig, men jeg er stolt over å være en del av den politikken jeg mener er best for personlig frihet og medbestemmelse. Men, samtidig er jeg er veldig tydelig på at kvinners rettigheter fortsatt skal stå sterkest, og kampen Høyres kvinneforum hadde på Landsmøtet i 2013 viser også hvor Høyre står. 

Jeg har tillit til Erna Solberg i denne saken. For Høyre er det viktig å forvalte det samfunnet vi har arvet, et samfunn preget av tillit, åpenhet og mangfold – dette er verdier jeg står for, og kvinners rettigheter er noe jeg alltid har og alltid vil kjempe for!