Gå til sidens hovedinnhold

Har landingene gått helt av skaftet?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er det som skjer med Ola Nordmann – jantelovens grunnlegger, som kommer fra et av verdens rikeste land, rangert som et av verdens lykkeligste folkeslag år på år? Som kommer fra en kraftkommune som i en eller annen svunnen fortid fant ut at det var lurt å selge seg ut av kraftselskap for å hente ut likvide midler. Midlene er godt plassert i fond som gir avkastning for en kommune som har høyere driftsutgifter enn driftsinntekter, før vi får ferdigstilt storstilte prosjekter som et nytt og moderne sykehjem og en ny brannstasjon «fordi vi fortjener det». Vi bygger for en administrasjon som vil være med å innrede fremtidens stue når egen stue blir utdatert og kroppen sier stopp. Vi velger like godt å rive 30 år gamle bygg som fint kunne blitt brukt til andre formål, for at «Per og Pål» skal få realisert en drøm om et bygg til nesten en halv milliard – uten en plan for hvordan vi skal ha råd til å fylle bygget med beboere og arbeidsevne. Og hvordan vi skal få råd til å betale renter og avdrag, lønninger og strøm. Før bygget er ferdig planlagt har vi knapt råd til å fylle skolen med bøker og blyanter, til å utdanne fremtidens varme hender og brannfolk til å ønske å jobbe i vår vakre kommune som er delt av en vakker fjord til sorg og reisevei for noen – og til glede og utsikt for andre.

Det slår meg at min kommune ikke er god på langsiktig planlegging og økonomisk forståelse. Ja vi har fortjent et nytt og moderne sykehjem til våre eldre garde, og et nytt og moderne beredskapssenter til glede for våre brannmenn og paramedics – med kvinnegarderobe for fremtiden og treningsrom til hinder for forfall. Men hvor er fornuften når senteret bygges før plan for fremtidens drift er avklart? Og nye Hovli bygges på stumpene til «gamle» Hovli før vi vet om vi har råd til å huse meg og deg når vi blir gamle? Vet vi at et stort og flott sykehjem er riktig når det legges planer for at fremtidens eldreomsorg skal foregå i egen stue så lenge som mulig? Det vi trenger er et styrket korps i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Vi trenger tilgjengelig veier, fiber og fungerende trygghetsalarmer som varsler automatisk når mor og far trenger hjelp, medisiner og stell. Vi trenger innbyggere og arbeidskraft som vil bo i vår kommune. Og da trenger vi skoler og barnehager som utdanner våre barn og sikrer vår fremtid.

Det er presentert et budsjett for 2018 som sier kutt i skoleverket på ca. 4,2 millioner – som i hovedsak gir kutt i årsverk og sammenslåing av klasser. Ved gjennomføring av kutt vil blant annet følgende vurderes:

•Fryal planlegger å ta bort styrkingsressurser på 1. – 4. Trinn og deling i praktiske fag – tiltak som i de senere årene har medført at skolen har klart å redusere spesialundervisning til et minimum.

• På ungdomsskolen er det foreslått å redusere styrkingsressurs i Norsk, Matte og Naturfag (NOMA).

• Vestsida-skolen må vurdere en reduksjon på 0,5 årsverk av 3 ansatte pedagoger.

• I Odnes-skolen som i utgangspunktet ikke er fådelt, må det vurderes å slå sammen første og andre klasse for å makte å møte driftskutt.

Selv om fremtiden for Vestsida-skolen er på høring, vil en nedleggelse kun redde stumpene for skolene kortsiktig. Vi har et vertskommunetilskudd som sakte svinner hen, som vil gi nye og tøffe utfordringer i fremtiden uansett om vi er to eller tre offentlige barneskoler i vår kommune. Derfor er det på tide at vi begynner å våkne og utsetter midlertidig bygging av nytt sykehjem. Brannstasjonen er dessverre alt i gang og grunnmuren er for lengst satt opp, så jeg håper vi greier å fylle innhold også i fremtiden.

Skal vi være en bokommune, må vi tenke barnehager og skoler som «skor» oss for fremtiden. Vi må tenke kvalitet og lykke. Hvor går grensa før vi sitter igjen med kun en barneskole i vår langstrakte kommune for å få råd til å drifte fremtidens «luftslott»? Vi vil måtte innføre eiendomsskatt på toppen av kommunale avgifter som allerede er av landets dyreste. Vil hele utkantland bli ei spøkelsesbygd uten folk og fe fordi vi ikke satte på nødbremsen og fant frem penn og papir, kalkulator og økonomiboka for å finne bedre måter å drifte vår kommune på?

Nå må fornuften seire og skylappene fjernes. Jeg vil ha en fremtidsrettet og moderne kommune som faktisk er «midt i væla» en drøy time til de fleste store innlandsbyene inkludert hovedstaden. Jeg vil ha gode veier, og utbygd fibernett , jeg vil ha "«ys i alle husa» i hele kommunen, jeg vil ha pendlerbarnehager med utvidet åpningstid og moderne fremtidsrettet skoler der avstand ikke nødvendigvis er et tema. Jeg vil at mor og far skal få bo hjemme så lenge de kan, og føle seg trygge med et utbygd hjemmetjeneste-nettverk og et moderne sykehjem som driftes fornuftig. Dette kan vi oppnå med økt tilflytting og en omstrukturering i våre tjenester. Kanskje kan digitalisering sørge for at vi får færre folk i administrasjon og flere over i omsorg i fremtiden? Det går en effektiviserings- og digitaliseringstrend over hele landet, og over hele verden. Hvorfor ikke hente ut positive effekter av dette i eget hus ?

Kommentarer til denne saken