Massivtre kontra betongelementer i byggeprosjektet nye Hovlitun har vært drøftet i OA den siste tiden. Sist innlegg fra byggutengrenser.no ved daglig leder Vetle Houg den 05. oktober. Søndre Land kommune har kommentert innlegget på sine hjemmesider samme dag. Det vises også til daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen sitt innlegg i OA forleden, som klargjør forholdet mellom tre og betongs ulike egenskaper som bygningsmateriale. Herunder disse materialers klimapåvirkning.

Det er ikke dokumentert at betongelementer forurenser klimaet mer enn massivtre. Søndre Land kommune mener de har gjort et riktig valg selv om trealternativet er cirka 12,5 millioner kroner inklusiv mva. dyrere en betongalternativet i Hovlitun prosjektet.

Selvfølgelig er det opp til den enkelte tiltakshaver sammen med sin arkitekt og rådgivende ingeniører å velge utsende og materialer til bruk i sitt bygg, forutsett at prosjektet følger bygningsloven og kommunens forskrifter.

Når det gjelder offentlige bygg, forvalter utbyggeren skattepengene som kreves inn av befolkningen. Kommunens representanter bør benytte det laveste anbud når betingelsene for øvrig er like. I Hovlitun prosjektet fraviker utbyggeren dette viktige prinsippet og belaster en slunken kommuneøkonomi uforsvarlig. Betongelementalternativet er sannsynligvis bedre og bevislig billigere enn det valgte massivtrealternativet.

Her har arkitekter og rådgivere et svært viktig ansvar over for utbyggeren som her synes å være dårlig ivaretatt.

I Norge har vi lange tradisjoner med bygg utført i tre. Vikingskipene og våre stavkirker er gode eksempler på dette. Vi skal fortsette å utvikle bruken av tre og ønsker treforedlingsbransjen lykke til.

Imidlertid må vi ha evnen til å velge riktige materialer til ulike bygg. I Hovlitun prosjektet mener utbyggeren at ved å benytte massivtre støtter de produsenter og muligens leveranser fra Søndre Lands skoger.

Massivtre vil sannsynligvis komme fra utlandet, og tømmer fra lokale skoger er det helt sikkert ikke.

Betongbransjen har også lange og gode tradisjoner i vårt land og vårt distrikt. Panthoen i Roma med sin betongkuppel med diameter 43,3 meter er cirka 2000 år gammel og står der i dag, like god og praktfull som i alle år. Betong produseres av naturmaterialer som kalk, vann og stein som grunnelementer. Nesten alle kommuner i landet har grusforekomster og kan levere betong med lokalt tilslag.

Søndre Land har store grusforekomster som representerer store verdier. Med betong levert fra  lokal produsent, er det garantert med lokalt tilslag og positive lokale ringvirkninger.

Lykke til med nybygget!