Røverdalen og Hovdetoppen – det store tapet

INNTEKT: - Hvorfor skal Hovdetoppen utvikling AS i prinsippet få gratis tomt av Gjøvik kommune når hvem som helst annen utbygger hadde betalt titalls millioner, og kanskje mer, for å få bygge ut dette området midt i sentrum? spør Klaus Bratlie.

INNTEKT: - Hvorfor skal Hovdetoppen utvikling AS i prinsippet få gratis tomt av Gjøvik kommune når hvem som helst annen utbygger hadde betalt titalls millioner, og kanskje mer, for å få bygge ut dette området midt i sentrum? spør Klaus Bratlie. Foto:

Av
DEL

MeningerRoligjordet og Simonsen kommenterer utviklingen av studentboliger i Røverdalen i lørdagens avis. Sakene er langt fra nye men fortjener å bli belyst fra perspektiver ikke vektlagt tidligere og med store konsekvenser. I mitt resonnement her legges det til grunn at det er flertall og tilnærmet enighet i kommunen både for prosjektet i Røverdalen og Hovdetoppen. Mitt fokus er måten det skjer på.

Daglig blir vi gjort oppmerksom på at Gjøvik kommune har anstrengt økonomi både som leser av OA og som skattebetaler. På den bakgrunn er det for meg umulig både å forstå og respektere hvordan Gjøvik kommune forvalter sine ressurser. De to eksemplene denne lille tekst omhandler er to graverende eksempler på tverrpolitisk ag administrativ uforstand.

Om det som står i media er riktig så skal SIT få gratis tomt med gratis grunnmur i gave. Studentboliger er fint, det trenger byen i takt med det som skjer på NTNU Campus Gjøvik. Røverdalen er en god beliggenhet for dette og tiltaket kan binde Campus og sentrum sammen, samt redusere mangel på studentboliger.

Så langt så bra, men hvorfor gi bort tomten?

I det omfang det er lagt opp til utbygning her, har denne tomten en markedsverdi på mange titalls millioner som kunne gitt kommunen en inntekt i stedet for kreativ bortforklaring av hvordan man skal finansiere et parkeringshus under studentbygget gjennom «fellesskapet». Hvorfor ikke legge prosjektet ut i det åpne frie marked og selge tomta med alle de forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet? SIT er i likhet med alle andre underlagt lovverket for utbygning og lokale krav stilt av kommunen gjennom teknisk etat. Resultatet ville bli det samme, men med en betydelig inntekt for kommunen i stedet for en vesentlig kostnad/investering.

Tilsvarende er det på Hovdetoppen. Hvorfor skal Hovdetoppen utvikling AS i prinsippet få gratis tomt av Gjøvik kommune når hvem som helst annen utbygger hadde betalt titalls millioner, og kanskje mer, for å få bygge ut dette området midt i sentrum? Hvem gagner det at kommunen ikke spiller med åpne kort og lar ulike potensielle utbyggere få muligheten? Hvem gagner det at de som får muligheten, får den gratis? (Er kjent med at de skal investere 30 millioner på toppen, men det er ikke en pris for tomten, det er en investering som lever sitt eget liv).

Det er en kjent sak at monopolisme kun gagner monopolisten.

Summen av disse to eksemplene er at Gjøvik kommune går glipp av betydelige inntekter knyttet til tomtesalg og byutvikling, på en og samme gang. Om Gjøvik skal utvikle seg inn i fremtiden på en god måte, trenger vi en sterk kommune med god økonomi, et næringsliv med god økonomi og en befolkning som trives med å bo her. Det siste innebærer et godt og konkurransekraftig tjenestetilbud til de som trenger det og en effektiv forvaltning av kommunens oppgaver, som leder til lavere kostnader for de som bidrar inn i fellesskapet.

Slik Gjøvik kommune forvalter sine ressurser, i full tverrpolitisk enighet, vil vi ikke oppnå noe av dette. Kommunen bommer på alle sine funksjoner knyttet til dette, bortsett fra at SIT og eierne av Hovdetoppen utvikling AS blir velstående basert på uforstand og de beste kollektive intensjoner. Kanskje for sent, men er det ikke på tide å våkne enten man er politiker, kommuneadministrator eller velger?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags