Gjøvik kommune planlegger å krone den sentrale bytoppen Hovdetoppen med en UFO, byens siste ekte nærnatur og et unikt sted for å trekke seg tilbake i ettertanke, eller uregulert lek for barna i «villmarka».

Stats/markeds-duopolet går sammen om UFO-landingen på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke heller ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter? Hva er galt med litt historisk tilhørighet?

Trodde disse planene var lagt døde av MDG, men dengang ei. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen, men da jeg så i Gjøviks blad at de er tatt fram igjen med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen, pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.

«Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann eller andre grønne omgivelser. Dette kan ha noe med Nordmenns forhold til naturen å gjøre. Da må vi kanskje tenke annerledes om konseptet byliv. I byutviklingen snakker vi som regel om å skape mye liv. Men må utgangspunktet være å skape vibrant byliv og forretning over alt?»

Nå som de har valgt å droppe Mjøsparken nede på Huntonstranda til fordel for en massiv utbygging av monotone boligblokker, fortsetter de jammen med å ødelegge bysentrums siste tilfluktssted for fred og ro, Hovdetoppen. Nei, her blir ikke mye atmosfære!