Normisjon på Iveland har nektet en homofil sanger å synge på bedehuset. Og hele lovsangteamet på Iveland slutter i protest etter at et homofilt medlem ble nektet å delta i sang og ungdomsarbeid på bedehuset. Iveland bedehus er drevet av Normisjon, og er det eneste kristne samlingsstedet i kommunen utenom kirka.

Mannen ble i fjor tvunget til å trekke seg som leder av lovsangteamet «Hus- bandet», fordi han levde i et homofilt forhold. Jeg er temmelig sjokkert over at en dyktig sanger og leder av «Husbandet» blir nektet å delta på bedehuset. Jeg forstår meget godt at Normisjon har et verdidokument som man må respektere. Jeg mener at han skal ha lov til å være der selv om han er homofil. Jeg forstår at folk reagerer overfor Normisjon om deres homonekt.

Normisjon hevder at «Vi ønsker at det skal være åpent og at alle skal finne sin plass. Alle er velkommen, men alle kan ikke forkynne». Jeg synes man skal følge Bibelen og Normisjons verdigrunnlag og etiske retningslinjer, men fordi denne personen er homofil, kan han altså ikke synge på bedehuset eller jobbe for ungdommen der. Og jeg spør: Hvilken skade har denne homofile mannen gjort i sitt arbeid som leder av lovsangteamet eller i det gode ungdomsarbeidet han har utført der?

Han får heller ikke lov til å synge i sanggruppa. Jeg regner med at dette medmennesket ikke på noen måte har begått seksuelle overgrep eller andre ting som har skadet bedehuset og deres gode rykte! Jeg beklager, men jeg skjønner ikke at det ødelegger miljøet og ryktet til bedehuset fordi han er homofil! Vi må selvfølgelig akseptere at Normisjon har et verdigrunnlag, og følger Bibelen, når de mener at samlivet er mellom mann og kvinne. Vi kan beklage så mye vi orker, men det er umulig å gjøre om de ordningene som nå finnes i det norske samfunnet med hensyn til de homofiles rettigheter og samboerforholdene.

I Normisjon er det ansatt flere homofile som har lederverv i organisasjonen. Hvordan går det an, når en sanger og en ungdomsarbeider ikke kan få delta på bedehuset? Er dette en «legningssjekk»? Det som gjør det så vanskelig er at det er sprik mellom det folk opplever som helt naturlig, mens de kristne organisasjonene ser på det som et etisk spørsmål.

Redaktøren av Vårt Land, Alf Gjøsund, sier følgende om dette « Det handler ikke om hvem man er, men med hvem man lever». Folk forstår ikke dette, og derfor blir folk på Iveland som over alt ellers i det norske samfunnet, opprørte hevder redaktøren. Jeg tror han har evig rett i dette. Jesus elsker alle, og jeg forstår at folk på Iveland er sjokkerte og opprørte over at denne mannen ble nektet å synge på bedehuset. At dette er en meget vond sak forstår jeg meget godt, men jeg synes at det vil jo ikke skade bedehuset om denne personen kan få synge på bedehuset, eller hva? Mitt budskap er at Jesus elsker alle, også de som er homofile!