Den Norske kirken forbereder nå en sak for neste kirkemøte i Trondheim, hvor de har planer om å be de homfile, lesbiske og bifile om en beklagelse hvordan kirken har fordømt disse gruppene gjennom tidene. Jeg synes det er helt forkastelig hvordan kirken har behandlet de homofile, og enkelte uttalelser som ulike kirkefolk har uttalt om de homofile gjennom tidene. Kirken har all grunn til å beklage sin oppførsel overfor disse gruppene, selv om dagens kirkemøte ikke kan ta tilbake hva tidligere kirkefolk og organisasjoner har uttalt.

Vi må erkjenne at Bibelen snakker om kvinner og menn, og at ekteskapet består av disse to. Slik må det bare være! Men tidene har forandret seg, og selv om vi skal følge Bibelen, så må vi erkjenne at i vårt samfunn er det mennesker som føler for forholdet mellom gutter og gutter, jenter føler for jenter, som hans H. M.Kong Harald sa i sin tale 1. septemember i fjor. Det var rette ord i rett tid!

Jeg er enig i at dette er en vanskelig unnskyldning, men det er på høy tid at det skjer! Dette har de nevnte gruppene ventet på i mange år, og jeg støtter de homofile i at det må komme en unnskyldning fra Den norske kirke! Jeg ser frem til neste kirkemøte, hvor denne saken skal stå på dagsorden!