Flere har ytret ønske om at kirken bør komme med en offisiell unnskyldning i anledning av at de homofile ikke har fått giftet seg i kirken før nå i 2017.

Er det ikke et tankekors at det nå er gått 2000 år etter Kristus, hvor dette temaet overhodet ikke har vært på tale. Det forteller sitt.

Ja, også jeg, sammen med mange andre kristne i Norge som har tillit til Bibelen Guds Ord, forventer en unnskyldning fra Den norske kirke. Burde ikke en slik unnskyldning være mer relevant med tanke på vår 1000-årige kristne arv som nå er ved å smuldre bort? Kirken bør virkelig ta seg sammen og be om tilgivelse både ovenfor Gud og mennesker når de nå har gått på tvers av Bibelens klare lære. Kirken er med på å forføre mange. ”Du skal ikke ligge med en mann som en ligger med en kvinne, det er avskyelig”, dette er Bibelens klare ord.

2 Peters brev sier at så sant Gud ikke sparte byene Sodoma og Gomorra, men gjorde dem til aske for de som senere kom til å leve ugudelig, og aller mest for dem som vandrer etter kjødets lyst og spotter de høye makter, …Videre sier Paulus i Romerbrevet 1, at menn forlot det naturlige samliv med kvinner og drev skammelig utukt med menn, samt at de er fulle av seksuell umoral og ondskap. Forstår ikke ”kirken” hva Guds Ord sier? Er det ikke Bibelen som er kirkens norm?

Elever som skal opp til eksamen må svare riktig etter læreboka, ellers så stryker man. Likeledes er det med Guds Ord, dersom man ikke følger reglene, må man ta følgene, men kirken ser ikke ut til å ha noen skrupler med å forføre sine kirkegjengere.

Sterke krefter vil kristendommen til livs i dag. Mange vokser opp nærmest uten å ha hørt om Gud. Ekteskapet og kjernefamilien/ Guds skaperordning er ved å smuldre bort. Parolen er: Lev som du vil, gjør som du vil… Gud er god, det er ingen synd, alle blir frelst. Det burde ikke være ukjent for kirken at Jesus kommer tilbake for å holde dom over både levende og døde, noe trosbekjennelsen forfekter.

Om ekteskapet står det:

”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden", … (1 Mos 1,27–28).

Barn i dag vokser opp med foreldre av samme kjønn, og muligheten er til stede for at ingen av dem er biologiske foreldre. 

Hvorfor oppfattes man som fordømmende, selv om man advarer? Vi er alle syndere og trenger til Guds nåde, men det er viktig at vi ber om tilgivelse og vender om, dvs. at vi tar avstand fra det vi vet er galt. Jesus frelser oss fra vår synd, ikke i vår synd. Bibelen sier: ”Ikke enhver som sier Herre, Herre skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje" (Matt 7, 21). Det må være maktpåliggende for oss alle og i særdeleshet prester og biskoper som skal veilede folket, at man følger Guds vilje i alle sammenhenger, ikke bare når det gjelder homofili. Vi er nå midt oppe i det store frafallet i kristenheten. Jesus sa: ”Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene” (Matt 22,29).

Det er viktig at vi kjenner Skriftene slik de står skrevet, uten å gripe til omskrivninger, for å tilpasse dem tidsånden, som er en frafallets ånd.

I dagens kristenhet er det ikke populært å stride for Bibelens enkle sannhet ”som er gitt oss én gang for alle” (dvs. den skal ikke tilpasses moderne trender). De som gjør det blir stemplet som gammeldags, intolerant og diskriminerende, etc. Videre går man nå til angrep på, samt lager lover for de som ennå viser respekt for kristne verdier. Det er disse som nå skal knebles.

Det er Jesus som er Sannheten, Veien og Livet, og det er når man ikke har kjærlighet til Jesus og den rene sannhet man finner i Hans Ord, at man vil falle for villfarelser av alle slag. Dette slår apostelen Paulus fast: ”Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst” (2 Tess 2,10).

Et testamente blir først gyldig ved personens død, Heb 9,17.

Bibelen sier at ingen kan oppheve, forandre eller legge noe til et gyldig testamente. Det Jesus lærte oss mens Han levde, kan ikke noen mennesker ugyldiggjøre eller forandre etter Hans død. (Gal 3,15) Er det ikke dette Den norske kirke nå har gjort?

”Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være overmodige, spottende..., uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet,… slike som elsker sine lyster høyere enn Gud” (2 Tim 3,1-4). Man kan begynne å lure på om Gud er ved å trekke Sin Ånd tilbake fra jorden når man ser på alle katastrofene som rammer vår klode i tur og orden. Alle hendelsene ser ut til å slå sine gamle rekorder. Så kjære ledere i Den norske kirke. Det er ingen skam å snu og komme med en unnskyldning i anledning det katastrofale vedtaket som ble iverksatt pga. flertallsbeslutninger, og ikke av et ”så sier Herren”.