Hei Bendik.

Selv om det har tatt tid, vil jeg gjerne kommentere ditt svar.

Det er ikke jeg, men Bibelen som sier at Homofil praksis er synd. Din påstand om at homofili er like medfødt som heterofili er tatt fra løse lufta. Meg bekjent er det verken funnet genfeil, eller noen andre feil på de som påstår de er homofile.

Når to lesbiske eller homofile gifter seg kan det aldri bli et ekteskap dersom man bruker Bibelen som referanse. Guds Ord sier bl.a. at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru og “disse to” skal være et kjød. Hva skal vi med Bibelen dersom man kan omtolke som man vil? Da er det vel bedre å lage en ny religiøs, filosofisk, politisk bok som passer inn i denne moderne tiden. Bibelen sier et ”ve” over den som trekker noe fra, legger noe til eller forfører.

Hva gjør det med barn som vokser opp med to mødre eller to fedre? Gud skapte ikke kjønnet ”hen”. Det er nettopp fordi gudløsheten tar overhånd at Jesus kommer tilbake for å gjøre slutt på all elendighet, og hente de som har satt sin lit til Han. Verden blir ikke bedre, slik mange håper. Bibelen sier tvert imot at ondskapen skal nå et høydepunkt ved tidenes ende, og at syndebegeret da skal renne over. Slik var det på Noahs tid, og slik blir det i endens tid. Gud har satt en grense, hit, og ikke lenger! Et ekteskap i Guds øyne er mellom en mann og en kvinne, og kan aldri bli noe annet, fordi det er Han som har skapt oss. Hensikten var at menneskene skulle formere seg. Gud har ikke skapt noen homofile, men de få som er født med en defekt kan få hjelp. Homofil praksis i dag er blitt en moderne trend.

01.02.2017 åpnet kirken dørene for vigsel av homofile, og i dag får de homofile støtte fra både folket, kirken og kongen, men det betyr ikke at Bibelen legaliserer denne adferden. Gud er uforanderlig og Bibelen sier at Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Gud skifter ikke mening underveis, slik gudløse mennesker i dag forfekter. Hvorfor tok det 2000 år etter Kr. før homofile ekteskap ble legalt, og hvorfor var det straffbart å praktisere sin ”homofile legning” i Norge helt fram til 1972? Sier ikke dette deg noe? Jo, det var fordi at både prestene og de som styrte landet hadde større respekt for Guds Ord og landets tusenårige kristne arv, enn dagens liberale ledere innehar. Kristendommen er på vei ut av landet vårt. De som tror at Bibelen er en utdatert bok, skrevet av menn med sand under tærne, tar skrekkelig feil. Profeti etter profeti er blitt oppfylt i tur og orden, og man må virkelig ha skyggelapper på dersom man ikke ser at denne vår jord går mot sin undergang slik Bibelen forteller. Alt er i kollaps: vær og klima, det er terror krig og ødeleggelser, ekstreme branner og tørke som ikke har hatt sin like i manns minne herjer i ulike kontinenter, millioner er på flukt, moralen forfaller og Guds Ord er gjort om til en eventyrbok. Jesus selv sier: ”Mon Jeg skal finne troen tilbake på jorden når Jeg kommer igjen”? Det er den tro Han Selv underviste gjennom Bibelens profeter og skribenter, og som er nedskrevet i Guds Ord Han etterlyser. Ikke hvordan mennesker tolker skriften ved å vri, vrenge og omtolke til sin egen fordel.

I dag er Gud kommet bort fra barnehager, skoler og hos folket for øvrig. Ja, også hos kristenfolket. Det som gjelder er trøkk, underholdning og ekstatiske tilstander med helbredelser, latter og åndsmanifestasjoner hvor folk helst skal ligge å sprelle og riste på gulvet. Man har gjort Guds Hus om til en røverhule hvor man helst bør ta på hørselvern før man entrer.

Ordene synd og omvendelse er blitt en saga blott, men Bibelen forteller at vi skal være stille og vise ærefrykt for Gud i Hans hus.

Bibelen er en inspirert bok, og ble gitt oss til lærdom…”vi skal stride for den tro som en gang for alle er blitt gitt oss”. (Juda 3). Kan du lese inn her at det er greit å omtolke tekstene inn i dagens liberale samfunn?

Paulus slår også fast: ”Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst” (2 Tess 2,10).

Efeserbrevet 4,14 kommer med disse formanende ordene: ”. . .for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver ny lære ved menneskers listige, forførende knep”, og Åpenbarings boken sier at de som tar bort noe fra Den Hellige skrift ikke skal arve Guds Rike. Det er alvorlig ikke å ta Guds Ord på alvor.

Disse versene er høyst aktuelle i vår tid, da kristenheten generelt befinner seg i dypt frafall fra den sunne lære og bibelske normer. ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem” (2 Tim 4,3). Verden vil nok bli mer gudløs ettersom tiden går, men skal vi tilpasse oss tidsånden? Nei!