I Oppland Arbeiderblad 27. juli kommer Legeforeningens representant Oda S. Hammerstad med usanne påstander om at Spekter og helseforetakenes skal ha foreslått endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser. Spekter og helseforetakene har i lønnsoppgjøret 2016 tilbudt Legeforeningen at tariffavtalen videreføres uten endringer, og at legene får et lønnsoppgjør på lik linje med alle andre i Norge i år. Derfor er det underlig at Hammerstad hevder at Spekter har framsatt forslag om å «individualisere arbeidstidsordningene».

Det er lite lovende for den forestående meklingen av en av Legeforeningens representanter kommer med feilinformasjon om arbeidsgivers krav. Mens Spekter og helseforetakene altså ikke har krevd endringer i tariffavtalen, er faktum at Legeforeningen har framsatt flere krav om kostbare endringer, herunder en ny bestemmelse som vil vanskeliggjøre sykehusenes ansvar for langsiktig planlegging av legeressursene. Disse kravene er avvist av Spekter. Det er for øvrig selvsagt helt uaktuelt for arbeidsgiverne å operere med tjenesteplaner på 60 timer «uke på uke», slik Hammerstad uroer seg for.

Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å redusere ventetidene, øke kvaliteten på pasientbehandlingen, få mest mulig ut av de bevilgede midlene og ikke minst gi forutsigbare arbeidstidsordninger til legene. Derfor er det blant annet ansatt om lag 1000 nye leger i helseforetakene de siste årene. Oppmerksomhet på god drift og hensiktsmessige og forsvarlige arbeidstidsordninger er verken «uforsvarlig» eller «skadelig», slik Hammerstad påstår. Det kan selvsagt føre til at den enkelte lege får mindre utbetalt i overtid og kostbare vaktgodtgjøring, fordi driften kan planlegges bedre og den enkelte leges arbeid utover avtalt arbeidstid reduseres.

Spekters forslag om å ikke gjøre endringer i tariffavtalen, vil ikke kunne være skadelige for virksomheten i sykehusene, slik Hammerstad antyder.