Hva ligger i omsorgsbegrepene?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSiden debatten ruller om helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune, ville det være nyttig å få avklart hvordan de forskjellige begrepene defineres og hva de rommer av hjelp – jeg tror administrasjonen, befolkningen og lokalpolitikerne ofte bruker begrepene om hverandre og tenker forskjellig om hva de inneholder. For pårørende, er det å søke hjelp, en «ny verden» å forholde seg til, begrepene er ukjente og forvirrende mange. Noen gjengangere er; plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, korttidsplasser, KAD-plasser, omsorgsboliger, langtidsplasser, kommunale boliger, utleieboliger, omsorgsboliger med heldøgns bemanning, avlastningsplasser, hjemmetjeneste, brukerstyrt personlig assistanse, sykehjemsplasser, dessuten har vi Sørbyen / Nordbyen/ Haugtun helse- og omsorgssenter – er dette sykehjem/korttidsplasser eller «alt mulig»?

En oppkonstruert benevnelse er «omsorgsbolig med heldøgns bemanning» – i Gjøvik viser det seg at dette ikke er bosteder med personale hele døgnet allikevel, som navnet skulle tilsi, det er omsorgsboliger der ansatte er «i nærheten», kan tilkalles, i et annet bygg i samme område av byen, eller liknende. Da ligger jo pleietrengende pasienter alene i sin omsorgsbolig, utenom besøk fra hjemmesykepleien. Pårørende blir ofte trukket langt inn i pleiesituasjonen, fordi den syke ikke vil, eller greier å være alene – det er nettopp da og derfor at mange ønsker seg sykehjemsplass, for å kjenne tryggheten av å ha folk rundt seg gjennom hele døgnet.

Det blir samtidig understreket at en omsorgsbolig er å betrakte som beboers eget hjem, trenger du tjenester fra kommunen, må du søke på lik linje med alle andre som bor hjemme, få et vedtak på hvor mange timer per uke/måned du kan få hjelp, enten det gjelder praktisk bistand eller hjemmesykepleie. Resten av tiden er du alene. Omsorgsboliger er som regel en mindre leilighet med stue /kjøkken, soverom og bad. Er du pleiepasient eller dement som du må være for å få langtidsplass i Gjøvik, trenger du ikke en leilighet, du trenger et greit rom med bad, plass til noen egne eiendeler og personale rundt deg hele døgnet – omsorgsboliger var i utgangspunktet beregnet på dem som kunne stelle selv.

Med fare for å oppfattes som paragrafrytter – det er nyttig å se hva lovverket sier; I «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.» står det blant mye annet – utdrag:

«§ 3–2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold».

Husbanken gir muligheter for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, på deres nettside står det – utdrag;

«Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Tilskuddet kan brukes til

  • å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
  • fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger
  • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp »….

Benytter Gjøvik kommune seg av dette?

Jeg vil tro nye politikere etter høstens valg vil trenge en «huskeliste» over forskjellige begrep innen helse- og omsorg og hva de rommer, det er politikerne som skal prioritere bruken av penger i kommunen. De må være klar over makten de har til å avgjøre livskvaliteten til innbyggere i alle aldre som trenger helse- og omsorgstjenester. Jeg ser fram til en avklaring av begrepene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags