Gå til sidens hovedinnhold

Tusen takk til alle som bidrar til bedre helse

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hver dag sørger flere millioner nordmenn for at andre mennesker er litt mindre ensomme, har litt mindre smerter, er litt mer aktive, blir litt mer inkluderte og får større mulighet til å delta. Hver dag bidrar frivillige til at alle som bor i Norge har en bedre hverdag.

I disse dager fordeler ExtraStiftelsen ut midler fra overskuddet til Norsk Tipping. 71 millioner kroner fordeles på 179 prosjekter innen helse og deltakelse i regi av de frivillige organisasjonene i hele Norge. I hele år skal stiftelsen dele ut cirka 300 millioner kroner til forskning og helseprosjekter.

Pengene gjør blant annet at de som står utenfor arbeidslivet i Fauske får et helt nytt aktivitetshus i regi av Nordland Røde Kors. Huset skal ha en bruktbutikk og en kafé, til glede for alle som bor i Fauske. Dette handler om deltakelse, inkludering og mestring, og er et viktig tiltak for å få personer ut i arbeid igjen. I Drammen har advokat René Stub-Christiansen fått midler til å drive gratis rettshjelp for døve, sammen med Norges Døveforbund. Et viktig tiltak for å øke rettssikkerheten for en sårbar og utsatt gruppe. I Arendal skal blinde få lære seg linedans, takket være svært engasjerte medlemmer i Norges Blindeforbund, mens Norges Handikapforbund i Tromsø skal øke kunnskap om seksualitet og unge med funksjonsnedsettelser.

Dette er noen få eksempler på hvordan frivilligheten og helseorganisasjonene – med relativt beskjedne midler – bidrar til bedre helse og deltakelse for alle som bor i Norge. Verdien for den enkelte kan være avgjørende for et godt liv, – både for den som mottar hjelp, og for den frivillige selv – samtidig som innsatsen bidrar til å utføre viktige oppgaver i velferdssamfunnet, oppgaver som det offentlige ikke kan eller har ressurser til å utføre selv. For mange er det avgjørende å møte et medmenneske, som har tid til å se og lytte – en ressurs som i mange tilfeller er knapp i det offentlige hjelpeapparatet.

Frivilligheten er en uvurderlig bidragsyter til helseomsorgen i Norge, og vi i ExtraStiftelsen er stolte av å kunne styrke innsatsen de frivillige og organisasjonene yter. I årene som kommer vil behovene øke, og allerede er mange oppgaver i ferd med å vokse seg så store at det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal ruste velferdssamfunnet for å håndtere dem. Behovene innen eldreomsorg, tilrettelegging for funksjonshemmede og kronisk syke, og behovet for å inkludere innvandrere i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, sier det seg selv at ikke staten eller næringslivet kan gjøre jobben alene. Det gjør at samfunnet som helhet må tenke nytt, og frivilligheten har helt klart en avgjørende nøkkelposisjon for å løse en del slike oppgaver. Og frivilligheten vet hvordan og må settes i stand til å løse sin andel av oppgavene.

ExtraStiftelsen er en av de som bidrar mest til slik innsats. Takket være overskuddet fra Norsk Tipping og deres ansvarlige drift som gir tilbake til samfunnet. Mange skal ha en takk, mest av de frivillige, deres ideer og vilje til å gjennomføre ideer som skaper bedre lokalsamfunn i Norge.

Kommentarer til denne saken