Øredøvende taushet fra Helse Sør-Øst

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Ingen skal beskylde Helse Sør-Øst for å holde oss informert og oppdatert i viktige oppgaver som helseforetaket har fått pålegg om å utrede. Hvorfor MÅ det være taushet og hemmelighold om ALT? Jeg har forståelse for at NOE av arbeidet som et helseforetak gjør, verken kan eller bør offentliggjøres. Men jeg aksepterer ikke at HSØ unnlater å komme med oppdatering av status og informasjon om framdrift i eksempelvis saken om luftambulansebasen. Når noen velger hemmelighold og unnlater å gi offentligheten innsyn, kommer fort tanken om at her har man noe å skjule. Taushet og hemmelighold kan avle mistenksomhet – åpenhet inngir tillit. Det siste er nettopp noe Helse Sør-Øst trenger.

Det er nå over ett år siden helseforetaket fikk pålegg fra Stortinget om å prosjektere en ny luftambulansebase på Innlandet (i tillegg til basen på Dombås). Og på spørsmål som er stilt, har svaret vært at man skal se på den totale basestrukturen i landet og så – med utgangspunkt i det man der finner ut – skal man utrede basen på Innlandet. For mange måneder siden ble det antydet at rapporten sannsynligvis ville bli ferdigstilt ved årsskiftet 2017/2018. Vi skriver snart medio februar 2018 og tausheten fra Helse Sør-Øst er påtakelig og nok en gang beklagelig. Sist foretaket informerte allmuen om arbeidet i prosjektet var 15. november i fjor. Da ble det på foretakets hjemmeside redegjort for sammensetningen av utvalget som skulle gjøre utredningsarbeidet. Og nå har det gått ytterligere tre måneder med taushet fra HSØ. Svært mange er naturlig nok opptatt av denne viktige saken for Innlandet, men det affiserer tilsynelatende ikke helseforetaket.

Når skal vi få vite status i arbeidet? Framdriften? Når vil rapporten foreligge? Hvor mye av midlene (10 mill.) til prosjekteringen av ny base på Innlandet er til nå brukt? Er noe av pengene også benyttet i utredningen av basestrukturen for hele landet? Hvorfor er det plent umulig å få svar fra Helse Sør-Øst?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags