Sykehusstrukturen: Kunnskapsløse og tafatte politikere

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I hele denne prosessen fra 2012 har det vært utøvet et press fra tilhengerne av et dårligere helsetilbud for befolkningen, om å gi full «gass», mer «gass». Ingen av dem har noen betenkeligheter med at det blir langt færre sengeplasser, mindre areal og færre operasjonssaler og at sykehus ikke lenger skal være for alle. Det er lagt alt for lite penger på bordet. Ingen av dem har ytret ett ord mot alle nedskjæringene som har vært, og som selvsagt går ut over pasienter og ansatte både nå og senere! Det har aldri blitt ytret étt eneste solidarisk «pip» fra disse menneskene i alle disse årene, og tragiske budskap fra andre sentraliseringer hvor veldig mye har gått galt (f. eks prestisjeprosjektet Kalnes), har ikke gått inn.

I Oppland Arbeiderblad lørdag 22.09.18 står de fram på nytt og sutrer over at Helse Sør-Øst (HSØ) ikke har tilkjennegitt sin støtte til den tynne og mangelfullt «utredede» «anbefalingen» Sykehuset Innlandet vedtok 20.10.17 og deretter oversendte til Helse Sør-Øst. De hadde kort og godt ikke klart å beskrive hvordan dette skulle gjennomføres, og overlot jobben til Helse Sør-Øst.

En så komplisert modell, med fordeling av alle aktivitetene til et udefinert stort akuttsykehus, utnyttelse av de eksisterende sykehusene, nye lokalmedisinske sentre, samt overføring av minst 20 prosent av pasientene til kommunehelsetjenesten, måtte SI, uten tvil, forstå ville bli en meget komplisert oppgave for HSØ. At SI overleverer dette svært mangelfulle arbeidet til HSØ i en tid hvor det regionale foretaket er sterkt belastet med store framtidige investeringer i Drammen og Oslo-området er vel ikke akkurat en genistrek. De må kort og godt vente. HSØ har heller ikke økonomiske muskler til å gjennomføre det som står foran dem.

Enhver som kan litt om dette systemet og kravene som stilles i «Veilederen» til nye sykehus, skjønner at når ikke SI-ledelsen har utredet konsekvensene for pasientene, ansatte og lokalsamfunn på forhånd, og ikke har kontroll på de økonomiske kravene som stilles, - men overlater dette til andre, ja, da må en bare finne seg i å vente. De som har utredet dette, burde i stedet vurdere om det er riktig at de fortsetter å motta lønn for det arbeidet de her har gjort.

Vi har i mange år lurt på hva den såkalte referansegruppen gjør. På oss virker det som om dets viktigste oppgave er å sluke alt som kommer fra styret og administrasjonen. Vi har aldri sett at de har hatt noen kritiske spørsmål.

De vi har snakket med, som har hatt en plass i denne referansegruppen, kaller det «referansegruppen for mottak av informasjon fra ledelsen». Referansegruppen har aldri bedt om alternative utredninger av den økonomiske gjennomføringsevnen i dette sammensatte prosjektet. Hva er da vitsen med å ha slike grupper? Ingen, bortsett fra å ha en gruppe som klapper når administrasjonen føler de trenger litt applaus i en traurig hverdag.

Spørsmål til de som sitter i brukerrådet, referansegruppen og andre tilhengere av «full gass» og kutt av svingene: Har dere på selvstendig vis gått gjennom «Veilederen» og funnet om det er grunnlag for «full gass»? I tilfelle ja, ville det vært svært interessant å se hva dere har funnet ut om hvilke skarpe svinger som kan kuttes.

Dette gjelder noe så alvorlig som folks sykehustilbud!

Har dere vurdert om det er mulig å følge HSØ sine krav om 2-2,5 prosent i overskudd av driftsinntektene, både på nåværende drift og spesielt etter en investering på 8 milliarder kroner?

Har dere overhodet tenkt på hva de enorme underskuddene vil si for den daglige driften etter nyinvesteringene? Dere vet vel at slike underskudd skal tas inn året etter? Det betyr ytterligere store nedskjæringer, ikke sant?

Vi registrerer at dere er svært bekymret for helsetilbudet. Dere skal være velkommen i den klubben. I den har vi vært i 15 år nå, men vi har aldri sett eller hørt et bitte lite «pip» engang, når stadige nedskjæringer blir gjennomført. Hvorfor i alle dager krever dere ikke at de pengene som er stjålet fra pasientene i Oppland/Hedmark blir aktivert for investeringer i nytt medisinsk utstyr, utdanning og bygningsmessige utbedringer? Dere svikter både pasientene og de ansatte!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken