Gå til sidens hovedinnhold

Ja til kunstnernes eiendomsrett!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er godt nytt for kultur-Norge at det nå kommer en ny åndsverkslov og at det på de fleste punktene er bred politisk enighet om hovedlinjene i den. På et viktig punkt har det likevel vært en iøynefallende og tankevekkende uenighet, som også førte til at sluttbehandling av loven måtte utsettes til høsten. Regjeringen foreslo en kontroversiell ny paragraf, som sa at rettighetene til norske åndsverk som hovedregel skulle tilfalle arbeidsgiveren i de tilfellene hvor kunstneren var i et arbeidsforhold. Dette ville ført til en klar svekkelse av norske kunstneres rettigheter, som kunne fått stor negativ betydning særlig for de mange kunstnerne med en presset økonomi – og for verdiskapningen i kultur-Norge.

Det kom fra norske kunstnere og deres organisasjoner en proteststorm som bortenfor all rimelig tvil klargjorde de negative konsekvensene denne paragrafen kunne få. Likevel fastholdt regjeringen forslaget helt til det ble klart at et flertall ville stemme det ned. På spørsmål fra sitt eget partis talsmann i Stortingets familie- og kulturkomité, svarte statsråden til slutt at det ikke ville ha noen negative konsekvenser å fjerne den omstridte paragrafen. Igjen sto da to besværlige spørsmål om hvorfor hun og regjeringen først foreslo å innføre den – og hvorfor de senere opprettholdt forslaget helt til det var blitt et uunngåelig nederlag.

Kunstnere og andre kulturvenner bør i valgåret 2017 merke seg at det altså fortsatt er betydelige prinsipielle forskjeller på partiene også i kulturpolitikken, og at det er partiene til venstre for Høyre som forsvarer kunstnernes eiendomsrett til sine åndsverk. Velgere uten spesiell interesse for kulturpolitikk bør også merke seg saken, siden den går inn i en større trend til at de nåværende regjeringspartiene vil styrke arbeidsgivernes rettigheter på bekostning av arbeidstakerne. SV vil gå motsatt vei, blant annet ved å styrke norske kunstneres eiendomsrett til sine åndsverk.

Kommentarer til denne saken