Sykehuslokalisering

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDet er verken overraskende eller merkelig om folk på Hamar synes det er en god idé at det nye storsykehuset i Innlandet bør ligge på Hamar. Og det er utvilsomt mange gode argumenter for at det bør være nettopp slik, sett fra Hamar sitt ståsted. Derfor er det heller ikke overraskende at Hamar presenterer faglige utredninger for å argumentere for sykehus på Hamar. Problemet for Hamar er imidlertid at disse utredningene kommer for seint. De burde ligget på bordet for minst 2 år siden, og lenge før Sykehuset Innlandet landet sin konklusjon vedrørende lokalisering.

På en annen side kan det også argumenteres godt for at storsykehuset bør ligge på Gjøvik, Elverum eller på Lillehammer. Det å enes om en sykehuslokalisering i Innlandet er virkelig det muliges kunst. Sykehus Innlandet har gjort en faglig vurdering der de har landet på området ved Mjøsbrua. Dette har det vært politisk aksept for i begge fylker.

Vi må ikke surre til dette nå, slik at vi atter framstår som uenige om plassering, som igjen fører til utsettelse av vedtak, og som først og fremst rammer pasienter i Hedmark og Oppland. Vi må huske at storsykehuset ikke er et sykehus for én by. Det er et sykehus for en hel befolkning; et spesialisthelsetjenestetilbud for en befolkning på 400 000 innbyggere. Nå er det på tide å sette pasientenes behov i første rekke, og da er det aller viktigste å få et vedtak fra Helse sør-øst som det er oppslutning om. La oss få satt i gang byggeprosessen med et nytt storsykehus, til pasientenes beste, så fort som mulig.

Hamar Arbeiderparti vil ha slutt på disse evinnelige kretskampene, som bare skaper tapere i det lange løp. Vi tror på et samarbeid på tvers av både fylkesgrenser og kommunegrenser, der hele Innlandet kommer godt ut, totalt sett. Det betyr at vi i Hamar godtar at sentrale institusjoner også kan havne hos gode naboer. Og så er det ikke slik at et hovedsykehus i Moelv vil føre til at alle sykehusansatte flytter til Moelv. Det er mange faktorer som teller når en familie skal velge bosted.

Et sykehus ved Mjøsbrua vil bli svært positivt for Hamar. Det viktigste av alt er selvsagt pasienttilbudet, men det vil også gi Hamar vekst. Når utbyggingen av E6 og dobbeltsporet jernbane er ferdig, vil vi bruke ca. 20 min fra Hamar til Moelv. Det er en meget overkommelig pendleravstand. Hamar kommune må heller ha fokus på to ting:

•Vi må framstå som en attraktiv by for tilflyttere med og uten barn. Vi må ha et tilbud til våre beboere som gjør at kommende sykehusansatte velger å bosette seg på Hamar. Vi tror at mange vil bo i en kommune som har en rekke jobbmuligheter, mange boalternativer i bygd og by, trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, et rikt tilbud innen kultur og idrett og som utviser raushet, for å finne de gode løsningene.

•Vi skal parallelt jobbe for å få et godt lokalt tilbud på helsetjenester, slik at ukompliserte skader, sykdommer mm kan håndteres på Hamar og dermed ikke belaster kapasiteten på storsykehuset. Her er vi overbevist om at vi i dialog med Sykehuset Innlandet kan finne gode løsninger som gagner Hamars innbyggere.

Hamar Arbeiderparti gjorde sitt årsmøtevedtak 7. februar. Vi anbefaler, og slutter opp om et nytt storsykehus ved Mjøsbrua til beste for Hamars innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags