Gratulerer Valdres – og alle brukere av E16

Av
DEL

Leserbrev
29. oktober blir en stor dag for folk i Valdres. Men også for de mange trafikantene som kjører gjennom regionen vår. E16 er både lokalveg og gjennomfartsåre. Nå blir den desidert mest vintersikre vegen øst-vest enda tryggere!
«Fra helvete til himmel», sa tømmerkjører Greg etter å ha testet tunnelen. Bagnskleiva kunne være et mareritt på vanskelige vinterdager. Speil som ble knust, kollisjoner og tragedier var ikke til å unngå. Spesielt utlendingene slet. Og når de fikk full stopp, ble det kaos. Ingen kom fram!
Forbedringene er mange:
- En ny tunnel på 4,3 kilometer.
- 8,5 meters vegbredde.
- Fire nye bruer.
- Kjerringsvingen blir fylt opp (Hva skal vi kalle den nå?).
Endelig blir denne delen av vegen det den skal være: En ordentlig Europaveg! «Fabrikkgulvet» til yrkessjåføren får den kvaliteten det skal ha. Jevnt og fint og uten at en får en annen bilist midt i fronten. Frykten blir byttet ut med gode kjøreopplevelser.
Takk til alle som har gjort dette mulig. Mange har lobbet – også vi i lastebileierforbundet. Politikere har tatt viktige avgjørelser. Ros ikke minst til de tidligere Sp-statsrådene. Kommuner og vegvesen har planlagt. Entreprenøren og alle de ansatte har levert en imponerende jobb. Mange av dem er lokale og her er «varene» levert med kvalitet til «foran skjema»!
Mye er gjort både i Sør- og Nord-Aurdal, i Vang og på Filefjell – men en del strekninger gjenstår. Forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund har vært tydelige i øst-vest-diskusjonen: «E16 må fullføres!» (Det siste gjelder også på vestsiden av fjellet).
Derfor er det positivt at «Valdres-modellen» skal bli et pionerprosjekt på E16. Den 42 km lange strekningen E16 Fagernes-Øylo skal få 8,5 meters bredde og bli en trafikksikker veg med god framkommelighet. Utbyggingen i Kvamskleiva starter neste år. Her fortjener statsråd Jon Georg Dale honnør. Vi har ventet lenge på disse vedtakene og ser fram til at E16 blir mye sikrere.

Hvorfor er det så viktig at E16-utbyggingen fortsetter? Først og fremst for lokalbefolkningen som opplever problemene på nært hold, men også for de mange turistene som kommer til vår region. Og ikke minst for tungtransporten som kjører gjennom Valdres. Når de andre vintervegene er stengt, så er E16 åpen! Norge trenger denne forutsigbare øst-vest-forbindelsen. Filefjell er blitt utrolig bra. Da må ikke trailerne ligge i grøfta i Valdres!

Da nåværende Nasjonal Transportplan ble vedtatt, falt E16 i Fagernes ut. Det var en gedigen skuffelse. For det kjører i gjennomsnitt 11.000 biler gjennom Fagernes sentrum hver eneste dag. Til sammenligning er trafikken i Gol under 6000. I Fagernes er det fartshumper og fotgjengere som krysser vegen. E16 deler regionhovedstaden i to og hindrer utvikling.

«Alt for dyrt!» mente de sentrale politikerne sist. Nå har lokale politikere vært samstemte: «Vi slanker prosjektet!» Derfor er det et krav fra Valdres at E16 fra Fagernes Sør kommer inn igjen i NTP. Hovedveger skal legges utenom sentrum. Viktige argumenter: Trafikksikkerhet, miljø og næringsutvikling.
29. oktober skal det feires med takknemlighet, kake og jubel. Men samferdselsministeren og rikspolitikerne skal også bli minnet på at vi ikke er i mål ennå. Det må bli flere vegåpninger i Valdres!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags