Ja til leksefri Gjøvik-skole

Av
DEL

Meninger

Partier Rødt i Gjøvik fremmer et forslag i kommunestyret torsdag om at det etableres et prøveprosjekt med leksefri skole ved en av skolene i Gjøvik.

Argumentene Rødt fører i marka er at lekser fører til større ulikheter blant elever på et og samme årskull. Dette fordi hjemmeforholdene er så ulike. Noen elever har foreldre som selv kanskje er lærere, eller akademikere og hvor det er god tilgang til hjelpemidler som internett og oppslagsverk. I andre familier er det knapt voksenpersoner til stede med egne lese- og regneferdigheter. Rødt mener altså at skolearbeid i hovedsak skal gjøres med faglig bistand og av pedagogisk personale.

Det er ikke vanskelig å forstå og dele argumentene til Rødt. Spesielt når elevene kommer opp på ungdomstrinnet kan det være svært vanskelig for foreldre å kunne bistå i leksearbeidet om elevene står fast. Nå har det heldigvis skjedd mye i norsk skole, til det bedre. Lekser skal i hovedsak være kjent stoff som man repeterer og eventuelt utvikler. Dessuten, noe, som en gangetabell, bør læres utenat. Selv der hvor det praktiseres leksefri skole, som for eksempel Kirkeby 1–7. skole i Nordskogsbygda nord for Elverum, oppfordres elever til å lese – om nødvendigvis ikke er lekser. Kirkeby har utvidet skoledagen med 1 1/2 time tre dager i uka hvor elevene tilbys aktiviteter, lunsj og ei økt med eget arbeid.

Digermulen skole i Lofoten har vært leksefri siden 2001/2002. De kan vise til at elevene gjør det betydelig bedre enn gjennomsnittet i Nordland fylke og Norge for øvrig. Men det betyr selvsagt ikke at elevene ikke evalueres for det arbeidet de gjør, og at foreldrene til enhver tid ikke vet hva deres håpefulle lærer på skolen. Skolen sørger blant annet for å gi foreldrene egne evalueringsskjemaer hver uke, slik at de aktivt kan følge med på hva elevene har lært uten å måtte hjelpe dem med lekser.

Både Kirkeby og Digermulen er relativt små skoler og det kan selvsagt ha betydning for i hvilken grad de lykkes med sine «prosjekter». Men i ei tid hvor det med innføring av SFO og relativt lang skolehverdag, mener vi det er verdt å forsøke en leksefri skole i Gjøvik, nettopp for å høste erfaring.

" Det er ikke vanskelig å forstå og dele argumentene til Rødt om leksefri skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags