Reiselivet i Gjøvik sysselsetter 732 personer

Derfor er det lurt av en kommune å satse på næringer med mange ansatte, som reiselivet, skriver Kristin Krohn Devold og Bjarte Wigdel.

Derfor er det lurt av en kommune å satse på næringer med mange ansatte, som reiselivet, skriver Kristin Krohn Devold og Bjarte Wigdel. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevReiselivsansatte i Gjøvik bidrar med 17 millioner kroner i skatt til kommunen. Med lokalpolitikernes hjelp kan reiselivet skape flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter.

Vi skriver nå 2019, og er med det gått inn i nok et valgår i Norge. I et lokalvalg er nærheten til sakene stort og engasjementet betydelig, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Reiselivet er en næring som er svært avhengig av gode lokale rammebetingelser. Derfor vil vi si litt om hvordan lokalpolitikerne kan hjelpe reiselivet, og hva vi gir tilbake.

Men først noen nøkkeltall: Reiselivets samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. Menon definerer reiseliv som overnatting, servering, opplevelser, persontransport og formidling. I Oppland har verdiskapingen i reiselivet vokst med 110 prosent fra 2004 til nesten 2,3 milliarder kroner i 2017. 

I Gjøvik sysselsetter reiselivet 732 personer. For lokalt folkevalgte er det relevant å vite hvor mange som jobber i ulike næringer. Kommunen får nemlig ikke overskuddsskatten fra bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Derfor er det lurt av en kommune å satse på næringer med mange ansatte, som reiselivet.

De drøyt 700 reiselivsansatte i Gjøvik genererer 17,2 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen. Tilsvarende skatteinntekter fra ansatte i næringsmiddelindustrien er på 7,6 millioner kroner.

Bidraget fra reiselivet er altså betydelig, men næringen kan skape enda større verdier om politikerne vil. Det handler blant annet om forenkling for bedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen. Gjøvik kommune bør derfor søke et aktivt samarbeid med staten for å sørge for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor hoteller og restauranter får lov til å si nei til kontanter.

Vi vil også understreke viktigheten av å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsvekst. Den enkelte kommune må tenke langsiktig på hvordan reiseliv utvikles. Det er rom for flere typer turisme, men kommunen må selv drøfte hva som er riktig besøkstrykk i sitt område. Målet må være å sørge for rammer som fører til næringsutvikling og mest mulig verdiskaping og arbeidsplasser lokalt. Kommunen må også jobbe for at kommuneoverføringene fra staten i større grad dimensjoneres ut ifra kommunens besøkstall, ikke bare innbyggertallet.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags