I Gjøvik er det per i dag mange innbyggere som står uten fastlege. Da formannskapet møttes onsdag 30. mai var Morten Breiby, leder i Allmennlegeforeningen, invitert for å kunne fortelle mer om fastlegesituasjonen i Gjøvk. Det var rett og slett sjokkerende. Sjokkerende fordi Breiby kunne fortelle at situasjonen som nå var oppstått, var en varslet, men ikke håndtert katastrofe.

Allerede i mars 2016 hadde allmennlegeforeningen sendt en rapport om fastlegesituasjonen i årene framover for Gjøviks del. Rapporten var sendt rådmann, kommunalsjefen for helse- og omsorgstjenestene og tjenestelederen på området i Gjøvik. Men der har den også blitt liggende.

Da vi i 2016 og våren 2017 behandlet en revisjon av helse- og omsorgsplanen for Gjøvik, var ikke «bekymringsmeldingen», som Breiby omtalte rapporten som, nevnt med ett eneste ord. Det står en formulering i planen om at man skal «vurdere å opprette flere hjelper for fastleger». Ut over dette, er det ikke vedlagt noe skriv fra verken allmennlegeforeningen eller andre som kunne fortelle noe om fastlegesituasjonen i årene framover. Selv etter at rapporten var omtalt i en sak OA i august 2017, har det vært stille om brevet fra allmennlegeforeningen.

Det er meget alvorlig at denne informasjonen ikke ble lagt fram da den kom. Helseadministrasjon i Gjøvik må legge fram for folkevalgte politikere de opplysninger de sitter på, slik at vi kan få tatt de rette valgene for framtida. Hvordan skal vi ellers stole på at vi får rett beslutningsgrunnlag i andre saker?

Akkurat nå er Gjøvik kommune i ferd med å bryte loven innenfor dette området. Det er enda alvorligere. Derfor er det nå tvingende nødvendig at det blir tatt grep for å gjenopprette både informasjonsflyt og tillit.

Jeg har på vegne av Gjøvik Sp bedt kontrollutvalget i Gjøvik se nærmere på denne saken. Det løser selvsagt ikke fastlegekrisen i kommunen vår. I formannskapsmøtet ble det lagt fram en rekke forslag til kortsiktige og langsiktige løsninger fra allmennlegene våre i Gjøvik. Der ligger løsningen på framtidige behov. Men vi må også sikre oss rutiner der vår toppledelse tar bekymringsmeldinger på alvor.