Stem ja til styrket lokaldemokrati

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerJeg har hatt gleden av å delta på alle folkemøtene i Gjøvik. På alle disse møtene har det kommet opp spørsmål knyttet til lokaldemokratiet og hvordan det skal ivaretas i en ny og større kommune. Mange uttrykker bekymring for hvordan de ulike delene av kommunen skal kunne blir representert i et nytt kommunestyre.

Lokaldemokrati kan måles på mange måter. En måte er å se på valgoppslutningen ved kommunevalg. Når vi ser på disse tallene fra forrige kommunevalg i Norge kan man ikke si at valgoppslutningen er lavere i større kommuner enn i små. Det er mange store kommuner, betydelig større enn Gjøvik som hadde langt høyere valgoppslutning enn vi hadde her.

Et annet tegn på et velfungerende lokaldemokrati er at innbyggerne har et reelt valg å foreta gjennom at det er ulike valglister å velge mellom. Etter mange år i Oppland Høyre som fylkessekretær har jeg jobbet mye med rekruttering av lokalpolitikere i kommunene i Oppland. Det er en oppgave som mange steder har vært vanskelig. Vi har ikke klart å stille liste i alle kommuner i Oppland, og jo mindre kommunen er jo færre lister har ofte velgerne å velge mellom. Det reduserer valgmulighetene og man kan derfor si at demokratiet blir svekket.

I større kommuner vil man ha flere mennesker å velge mellom og flere partier vil ha mulighet til å stille liste. Vi har også sett en utvikling i at det stadig blir færre navn på listene, man får ikke nok folk til å si ja til å fylle en liste med så mange navn man har anledning til. Konsekvensen er at det engasjeres ikke så mange vi har mulighet til gjennom aktiv deltakelse i vårt lokaldemokrati.

Høyre tror at dette arbeidet vil bli lettere i en større kommune og det vil derfor styrke lokaldemokratiet vårt.

I dagens Gjøvik kommune engasjerer mennesker fra de ulike delene av kommunen seg i kommunestyret. Det er ingen grunn til å tro at ikke dette engasjementet vil bestå om kommunegrensene endrer seg.

Lokaldemokratiet står sterkt i Norge, men på tvers av partigrensene opplever vi at det i perioder kan være krevende å rekruttere mennesker til frivillig innsats. I et større fellesskap vil det blir flere å dele på, belastningen på den enkelte kan bli noe lavere og rammebetingelsene for politisk aktivitet vil antakelig styrkes i en større kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags