Hva nå Gjøvik?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevValgåret 2019 står for døren. Vi skal velge nye kommunestyrer og fylkesting landet over. I Gjøvik ligger det ann til et meget spennende valg hvor vi kan se et mulig skifte. Alle organisasjoner har godt av nye impulser og nye øyne, men jeg håper likevel at debatten i året som kommer vil handle om politiske saker så vi kan synliggjøre hvorfor vi mener det er viktig med et skifte.

Vi vil føre en mer offensiv næringspolitikk. I Gjøvik får vi til mye og det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor. Det er viktig for å sikre vekst og gode velferdstjenester også for fremtidige generasjoner. Men vi vil ha en tydeligere JA-holdning til mennesker som ønsker å etablere seg i kommunen vår, det være seg bosette seg her eller etablere næringsvirksomhet her. Vi ønsker en kultur som ser muligheter, ikke begrensninger. Høyre er også opptatt av at vi fortsetter intensiverer arbeidet med å utbedre riksveg 4 og bedre tilbudet på Gjøvikbanen.

Vi vil føre en skolepolitikk som i større grad evner å se det enkelte barn. Det er i dag for store forskjeller på læringsutbytte mellom skolene i Gjøvik. Det skal ikke være avgjørende hvor du er født og bosatt i kommunen hvilke fremtidsutsikter du skal ha. Når vi i tillegg har kjennskap og kunnskap om at det for mange elever er skremmende å gå på skolen fordi de blir utsatt for mobbing og et utrygt skolemiljø må vi som skoleeiere i større grad bidra til å styrke forutsetningene på skolene for å gi barna våre et læringsmiljø og læringsresultater de fortjener. Derfor foreslår Høyre i budsjett og program å styrke voksentettheten blant annet ved å ansette miljøterapeuter og styrke helsesøstertjenesten.

Å bli gammel i Gjøvik skal også oppleves trygt. Vi skal ha et tilbud i kommunen som står i forhold til behovet. Og vi skal ivareta livskvaliteten livet ut. Derfor er vi opptatt av å øke grunnbemanningen denne tjenesten slik at tempoet bedre kan tilpasses behovet. For å utvikle bedre tjenester og utnytte fagkompetansen vi har i tjenesten ser vi også store muligheter med økt bruk av velferdsteknologi. Vi ønsker også egne midler avsatt til trivselstiltak for beboere og mottakere av tjenester. Og det skal være en selvfølge at ektepar som ønsker å bo sammen også i avslutningen av livet skal ha mulighet til å dele rom. Like selvfølgelig er det at pårørende som ønsker tilbringe dager som julaften sammen med sine skal ha mulighet til det.

Kultur og kulturopplevelser er viktige faktorer for at mennesker skal trives i lokalmiljøet sitt. Det er også viktige bidragsytere til å skape nye næringer. Kreative mennesker i et samfunn bidrar til en kultur for nytenking og innovasjon. Derfor ønsker vi et kulturhus velkommen, et kulturhus med rom for kreativitet og mangfold i stort monn.

Gjøvik står overfor muligheter nå med universitet, næringsutvikling og optimisme vi i fellesskap må bidra til at kan utløse sitt potensial. Her spiller kommunen en nøkkelrolle og mitt håp for 2019 er at vi enda tydeligere ser nye næringer, nye arbeidsplasser, nye mennesker finne sitt tilhold i Gjøvik.

Tilslutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Jeg ønsker meg et år med god debatt, hvor samfunnssamtalen i mindre grad handler om å gruppere mennesker i båser, hvor engasjement blir verdsatt og de politiske sakene står i sentrum. Jeg gleder meg til å ta del i debatten og håper å møte mange nye stemmer både i tekst og tale i året som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags