Jeg har fått kjennskap til at det går an å krysse Hunnselva i Brufoss med kabler uten at noe må rives eller at det etterlater skjemmende spor. Det fortelles at Telenor for mange år siden førte fram kabler i Hans Mustadsgate, parallelt med kabelanlegget som nå legges av Eidsiva. Dette ble lagt ned i Brufoss og krysset elva på et sted mellom dammen for kraftverket og brua. Nå er ikke dette synlig og hvordan klarte de det? Jo, det ble sprengt en grøft i fjellet i elvebunnen. Trekkerør for kabler ble lagt og det hele ble støpt ned i betong. Visstnok kan sporene etter dette ses ved liten vannføring. Jeg er klar over at tverrsnittet på Telenors kabler ikke kan sammenlignes med de som Eidsiva skal legge, men har dette alternativet i det hele tatt blitt vurdert? Som en av begrensningene ved legging av disse kablene er det angitt at svinger ikke kan ha mindre diameter enn 4 meter. Uten å ha kjennskap til ytterligere begrensninger og krav mener jeg at denne muligheten burde vært undersøkt nærmere. Det er ikke for sent å snu. Bildene viser at høydeforholdene ikke er avskrekkende. Etter Gjøvik kommunes opplysninger skal kryssing av Hunnselva koste 2,5 millioner kroner. Av dette skal Eidsiva dekke 1,3 millioner, resten skal dekkes av kommunen. Den vesentligste samfunnsmessige kostnaden er imidlertid at et verdifullt kulturminne går tapt. Jeg føler meg ganske sikker på at man ved å bruke 2,5 millioner kroner, og en god porsjon velvilje, kan krysse Hunnselva uten tap av naturverdier, kulturminner og rekreasjonsmuligheter. Muligens vil noen gå på et prestisjetap, men det synes jeg man må tåle i denne saken.