Så har utbyggerne bak prosjekt Hovdetoppen Utvikling AS oversendt sine planer til kommunal behandling. Planer som er både spennende og utfordrende. Blant annet er det tegnet en gigantisk trapp fra sentrum av Gjøvik og opp til toppen. Norconsults tegninger viser hvordan lia nedover fra toppen kan ryddes og bli til en svingete turvei med plasser hvor man kan stanse opp og beundre utsikten. Men kanskje mest spektakulært ei trapp fra byen og opp. Langs veien og trappa ser man for seg skulpturer og belysning som helt vil bli en ny attraksjon, godt synlig fra sentrum.

Men det stanser ikke der. Det som skal bære mye av grunnlagsinvesteringene er 300 – 350 boenheter. For det vil koste relativt mye å legge all infrastrukturen klar i området, før de første boligene kan reises.

Mange huskes Hovdetoppen som et yndet utfartssted. Men brannen i 1964 la restauranten i grus, og siden den gang har det kun blitt med planer. En rekke sådanne gjennom 54 år. Derfor tror vi debatten i den nærmeste tida vil dreie seg om hvorvidt det bør bygges en ny restaurant og/eller et hotell på toppen. Utbyggerne har gjort det helt klart at boligene vil komme før et eventuelt hotell, noe som er helt forståelig, men for byens befolkning tror vi det er viktig at det kommer en avklaring rundt et signalbygg på toppen. Det Norconsult har tegnet inn er absolutt interessant med «vanntårn-fasong» ned mot byen.

Fritidsaktiviteter er knyttet til Hovdetoppen, med alpinanlegget og nå sist alle dem som løper opp og ned for å se om de i høydemeter klarer å nå toppen av Mount Everest i løpet av sommeren. At utbyggerselskapet derfor har tegnet inn så vel en Tuftepark som en hoppbakke er derfor ganske så naturlig. Men dette er uansett tilleggselementer. Boliger, vann/kloakk, veien opp og et signalbygg på toppen er det vesentlige. Det antydes byggestart i 2021. Det håper vi virkelig blir en realitet.

Det som blir utfordringen i Gjøvik de nærmeste åra er å få realisert det mest av de planene som nå foreligger for Huntonstranda, Farverikvartalet, «Shelltomta», Hovdetoppen, Bondelia og Rambekk. Faren er at for mange planer iverksettes samtidig slik at de hindrer hverandre i å bli realisert.

Debatten i den nærmeste tida vil dreie seg om hvorvidt det bør bygges en ny restaurant og/eller et hotell på toppen.