Gjøvik med god fart inn i 2019

GODT ÅR: Det skjedde mye positivt i Gjøvik i året vi har lagt bak oss, oppsummerer ordfører Bjørn Iddberg.

GODT ÅR: Det skjedde mye positivt i Gjøvik i året vi har lagt bak oss, oppsummerer ordfører Bjørn Iddberg. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er gledelig å konstatere Gjøviks gode utviklingsfart inn i året. Det bygges og planlegges som aldri før. Dette gjelder både boligbygging, bedriftsutvidelser og nyetableringer. Det var særdeles gledelig at Huntons nye anlegg for isolasjonsmateriale av trefiber ble åpnet på Skjerven og at vi bygde ny kommunal vei inn til området som vil åpne for langt flere bedriftsetableringer. Likeså at det nye bedriftsfellesskapet NT6 ble etablert. De tar tak i utvikling av kompetansearbeidsplasser, særlig med utgangspunkt i de mulighetene som digitaliseringen gir. Det samarbeides tett med NTNU-miljøet omkring dette.

NTNU har virkelig blitt ytterligere blitt befestet som Gjøviks nye kraftsenter for forskning, utdanning og nye bedriftsetableringer. I samspill med blant annet NTNU bidro kommunen i 2018 tungt til etablering av et nytt innovasjonssenter – kalt «Bright House» – i Mustad Næringspark. Senteret skal huse viktige aktører for ny bedriftsvekst. Gjøvikregionen utvikling som er kommunenes felles utviklingsenhet, vil være sentrale i dette miljøet, sammen med næringsliv, forskning og utvikling.

Der det før ble produsert fiskekroker skal det nå klekkes ut nye bedriftsideer og legges grunnlag for framtidas kompetansebedrifter

Byutviklingen skyter fart, med mange videreføring av spennende prosjekter: Farverikvartalet, Hovdetoppen, Mustad Næringspark og Huntonstranda. Hans Mustads Gate blir ferdigstilt, Berghusbakken med bedret bussforbindelse til Campus Kallerud vil bli realisert. Arbeidene med selve rådhuset og plassen utenfor blir ferdig. Jernbaneparken sør ble ferdigstilt i 2018. I tillegg vil det i 2019 bli oppstart på videre fornying av Strandgata sørover. Vi har god tro på oppstart av studentboligprosjektet i Røverdalen.

I løpet av 2018 ble det behandlet mange politiske saker som peker inn i dette året. Vi vedtok blant annet to viktige planer, ny kommuneplan med samfunnsdel og klimaplan.

Den første inneholder de viktige målsettingene for kommunenes videre utvikling. Den overordnede visjonen for Gjøvik er: «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». De langsiktige utviklingsmålene vi vil strekke oss mot, er:

  • Antall innbyggere i kommunen skal øke – med økende årlig befolkningsvekst.
  • Antall ansatte og studenter ved NTNU skal øke – med vekst i antall studieplasser.
  • Antall bedrifter og arbeidsplasser i Gjøvik kommune skal øke – hvert år.
  • Omfanget av klimagassutslipp skal reduseres – med sikte på klimanøytralitet.
  • Kommunale tjenester og tilbud skal vurderes stadig mer positivt av brukere og innbyggere.

Klimaplanen ble vedtatt og er godt i tråd med visjonen om bærekraft. Det jobbes aktivt for at Gjøvik også skal bidra i den felles verdensdugnaden vi må ha for å få ned klimautslippene. Vi legger til rette for økt tilbud av bybusser, bedre forhold for å kunne sykle og gå og vi forsøker å få til mer klimavennlig bilbruk i sentrum av byen med mer framtidsrettede parkeringsløsninger, med mindre parkering midt inne i byen og tilrettelagt ny parkering, på sikt også nye parkeringshus tett på bykjernen. Vi har vedtatt en ny gatebruksplan som legger forholdene til rette for alt dette.

Politisk ble 2018 også et år der vi la mye til rette for frivillig aktivitet, særlig for idretten og allaktivitetstilbud i ulike deler av kommunen. Sammen med gode krefter på Biri ble flerbrukshallen åpnet der og vi ga tilskudd til multisporthall på Vind og nærmiljøanlegget i Snertingdal. Det ble lagt grunnlag for kunstisbane på Gjøvik stadion og ny kunstgressbane i Redalen. Dette er brede folkehelsetiltak som mange av våre innbyggere vil ha stor glede av i åra framover. Vi ga støtte til videreføring av stolpejakten.

Så skjedde det mye mer i 2018 som peker framover og er positivt.

Det er all grunn til å være optimist for gjøvikenserne ved årsskiftet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags