Tynn suppe fra Bylauget i Gjøvik

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Bylauget annonserte for noen uker siden at de ville komme med en uttalelse om nytt Mjøssykehus, etter at de hadde fått en redegjørelse fra styreleder Anne Enger og nestleder Tor Berge.

Uttalelsen sto i OA, 8. mai, under overskriften Nytt Mjøssykehus.

Form og innhold i uttalelsen er ganske identisk med det budskap Sykehuset Innlandet (SI) tidligere har presentert overfor media og diverse høringsinstanser. Godt hjulpet av Informasjonsavdelingen har SI lyktes med å skaffe ganske omfattende støtte for sine planer av disse instansene. For oss i Sykehusaksjonen er dette ganske uforståelig, og spesielt etter de siste, dårlig utredede og manipulerende endringene i strategi, våren 2017. Vår trøst til nå har vært at et klart flertall i befolkningen er imot planene. Helse Sør-Øst synes også nå å være meget skeptiske og krever flere og grundigere utredninger. Dette gir oss en viss optimisme. Så langt har de antydet et «lite prosjekt», hva nå dét betyr.

Det forbauser oss at Bylauget, som representerer så vidt mye og allsidig kompetanse, åpenbart ikke har foretatt noen selvstendig gjennomgang av grunnlagsdokumentene og resultatene av tilsvarende utbygginger. Det virker som om de ureflektert nøyer seg med å videreformidle SI sin konklusjon, formet som propaganda.

Vi er mest overrasket over at Bylauget ikke har kritiske spørsmål til økonomien i prosjektet. Så vidt vi kan skjønne, har de mange med økonomisk kompetanse, og det er ubegripelig at det ikke er stilt ett eneste kritisk spørsmål på dette området. Det er tilstrekkelig å minne om resultatene av tilsvarende utbygginger ved AHUS og i Østfold. Forholdene der var i tillegg mye enklere enn i Innlandet. Dette er å «spille russisk rulett» med pasientene.

Vi erkjenner at utredningene er vanskelig tilgjengelige både i språk, form og innhold. Men når en sentral gruppe, med blant annet NTNU som medunderskriver, ikke gjør egne undersøkelser og vurderinger før de uttaler seg, må det være lov å bli» en smule overrasket», eller kanskje forbannet. Saken er for alvorlig til å bli behandlet så lemfeldig.

Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags