Nytt Mjøssykehus

Illustrasjon: Norconsult AS.

Illustrasjon: Norconsult AS.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Bylauget i Gjøvik støtter Sykehuset Innlandet sin innstilling, og går 100 prosent inn for plasseringen av nytt sykehus ved Mjøsbrua.

De fleste har et forhold til sykehuset, enten som pasient, som pårørende, eller at man har hørt eller blitt fortalt historier. Sykehuset er og blir en viktig del av våre liv fra fødsel til grav.

Bylauget i Gjøvik består av bedrifter og organisasjoner som ønsker utvikling og vekst for vår region og by. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker det beste sykehustilbudet for befolkningen i Innlandet, og vi ønsker et nytt, flott, og fremtidsrettet sykehus i vår region som er lett tilgjengelig og geografisk riktig plassert. Pasientene forventer en bred og høy kompetanse ved et moderne sykehus som gjør pasienten trygg på at den medisinske behandlingen er forutsigbar, profesjonell og med en høy beredskap hele døgnet, året rundt.

Befolkningen i Innlandet skal ha det beste tilbudet som kan oppdrives innen spesialhelsetjenester, på lik linje med hva andre områder i landet har i dag. Dagens struktur, med mindre enheter og en spredt spesialkompetanse, vil gjøre det vrient å opprettholde høyt nivå på alle ansatte. Det vil heller ikke være mulig for hvert sykehus å ha økonomi til å være oppdatert og utstyrt med all moderne teknologi og utstyr som den medisinske utviklingen vil gi oss. Teknologien er i en rivende utvikling, noe som stiller krav til kontinuerlig ny og bedre kompetanse for å møte de forventninger framtidas pasienter vil ha.

Styret i Sykehuset Innlandet (SI) har etter vår oppfatning gjennomført en svært grundig og omfattende prosess frem til et enstemmig vedtak om plassering av et Mjøssykehus ved Mjøsbrua. De har lyttet godt til mange brukergrupper, vært opptatt av medvirkning og involvering, og ikke minst hatt pasient og brukergrupper i fokus gjennom arbeidet. De har landet på en omforent og klok konklusjon ut i fra en utviklingsplan for spesialhelsetjenesten som er i takt med fremtiden og til det beste for innbyggerne i Innlandet, og dette støtter vi oss til. Det er også viktig og riktig at Gjøvik kommune har tatt avgjørelsen med å støtte Sykehuset Innlandets innstilling.

Styret i SI mener at økonomien ikke er bærekraftig med den strukturen vi har i dag, det betyr at tiltak må til for å møte de krav om effektivisering og kvalitetskrav som kreves. Derfor er UTVIKLING et stikkord som det nye Mjøssykehuset må ha med seg for at pasienten, de ansatte og regionen får det beste og de mest fremtidsrettede løsningene.

Vi i Gjøvik ønsker å ta offensivt og positivt del i utviklingen av det nye Innlandet, og da er nytt, flott, og fremtidsrettet Mjøssykehus plassert sentralt ved Mjøsbrua en naturlig binding som gir vårt nye fylke et felles løft. Ikke minst vil det gi pasientene et komplett sykehus med et helhetlig tilbud, der man slipper å sende kritisk syke mennesker som kasteballer mellom sykehusene på mindre gode veier, snø og is.

Ikke minst handler det om et nødvendig pasientvolum for at spesialistene skal kunne opprettholde sin kompetanse og utvikle sine faglige spesialiteter. Øvelse gjør mester, og repetisjon med bruk av topp moderne utstyr må til for at pasientene skal være trygge på at den beste behandlingen blir gitt. Innlandet ønsker og trenger flere innbyggere, og et nytt spesialistsykehus ved Mjøsbrua vil kunne tiltrekke seg de beste nettopp fordi pasientvolumet øker og den faglige utviklingen for ambisiøse spesialister vil være til stede.

Dagens fragmenterte struktur bør erstattes med et helhetlig tilbud geografisk plassert sentralt i det nye fylket. Helseministeren har fattet vedtak om at Kongsvinger sykehus blir en del av A-hus (ved Lillestrøm) fra 2019. Dette medfører at sørfylket i Hedmark med sine ca. 45 000 innbyggere ikke lenger har direkte knytning til et Mjøssykehus. Med dette som bakteppe er det enda større grunn for et sentralt plassert sykehus ved Mjøsbrua - i nær avstand fra alle de store Mjøsbyene, og fornuftig plassert for å imøtekomme reiseavstander fra samtlige regioner som hører til.

Ett felles og robust spesialhelstilbud ved Mjøsbrua gir etter vår mening et bedre og mer helhetlig pasientforløp, med potensiale for høyere kvalitet og bedre driftsøkonomi enn hva de mindre sykehusene kan tilby i fremtiden. Det vil gi bedre fagmiljøer, og økt rekruttering av spesialister som dermed gir bedre grunnlag for læring, utvikling og forskning.

Alt i alt så er helsetilbudet i Norge veldig bra for folk flest. Men tidene endrer seg, teknologien og utviklingen stiller nye krav og gir nye muligheter, og i lys av dette må vi i Innlandet kunne tilby et komplett og høykompetent sykehustilbud for alle innbyggerne i alle aldre uansett sykdomsforløp.

Vi takker Sykehuset Innlandet for en grundig gjennomført prosess og et enstemmig klokt vedtak som to fylker står sammen om. Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Vi oppfordrer til slutt Helse Sør-Øst til å imøtekomme Sykehuset Innlandet sitt styrevedtak og sørge for at Innlandet med sine ca. 390 000 innbyggere får det tilbudet som trygger og sikrer det beste sykehustilbudet i vårt fylke, ved Mjøsbrua.

Vi i Gjøvik ønsker å ta offensivt og positivt del i utviklingen av det nye Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags