Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik kommune og mangel på sykehjemsplasser

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NSF Gjøvik kommune har i mange år kjempet for opprettholdelse av sykehjemsplassene i Gjøvik kommune. Vi har argumentert for at det er en mangel på plasser. Heldigvis ble vedtaket om nedleggelse av korttidsplassene i Snertingdal reversert, resultatet ble mer enn ille nok uansett.

Gruppeleder i Ap Even Solhaug hadde et utspill i OA. Hans utgangspunkt er at det er nok med husrom men for lite bemanning. Dette er vi ikke enige i. Gjøvik har mangel på plasser, og det er svært vanskelig å få plass ved kommunens institusjoner. At grunnbemanningen i Gjøvik er lav er vi helt enige om.

Utspillet omhandler å finne kortsiktige løsninger, men også langsiktige. I fjor ble det utvidet tilbud på dag og kveld i Sørbyen. I forbindelse med presentasjonen av budsjettet ble det lagt frem av administrasjonen som at man opprettet nye heldøgns omsorgsplasser, og at det ville etter hvert bidra til å redusere overliggerdøgnene. NSF protesterte på dette, da dette er leiligheter hvor det allerede bor noen, og at det således ikke er «nye» plasser til å avhjelpe trykket. Det utgjør ingen endring på kapasitet på plasser for kommunen. Vi protesterte også på at det ikke var et heldøgnstilbud som fremstilt, kun styrking på dag og kveld.

Denne utvidelsen var likevel nødvendig, den bidro til å dekke ekstra kostnader knyttet til å møte allerede eksisterende vedtak, og å åpne et dagtilbud. Effekten er da allerede innarbeidet. Vi forventer ikke at heldøgnsplasser i 2 et. på Sørbyen vil avhjelpe på trykket med overliggerdøgn, utover effekten av helsegevinster knyttet til bedre dagtilbud/aktivisering kan gi over tid. NSF er imidlertid glade for styrkingen både i Sørbyen og senere andre steder. Vi mener tilførselen av midler er helt nødvendig for å møte nåværende vedtak hos hjemmetjenestene.

Når Solhaug beskriver situasjonen som vil komme med bygging på Biri og i Snertingdal så er det nødvendig å korrigere dette. NSF er glade for at en nå ser behovet for å finne ny lokalisering i Snertingdal, slik at en kan opprettholde driften under byggeperioden. Vi er imidlertid uenige i fremstillingen om at en frigjør plasser. Når en stengte sykehjemmet på Biri, så flyttet man pasienter og personale når det ble åpnet kollektiv i Nordbyen. Bokollektivet er nytt, men det utgjør ikke nye plasser/ økning i tilbud. At det da frigjør kapasitet som avhjelper 900–1100 overliggerdøgn er urealistisk.

Dersom man velger å bygge på annen tomt i Snertingdal, og holde dagens sykehjem åpent i byggeperioden, så frigjør man ikke 24 plasser i Nordbyen. Man unngår å redusere kapasiteten med antallet plasser ved Snertingdal omsorgssenter, og det vil bo mennesker i Nordbyen bokollektiv uavhengig av riving/bygging i Snertingdal. Man forbedrer altså ikke situasjonen, man unngår å forverre den. Pasienten/brukeren som mottar eller har behov for tilbud er der uansett.

Vi mener at politikerne må påregne store regninger på overliggerdøgn dersom det ikke bedres på kapasiteten på plasser på kort sikt og varig fremover. Kostnaden i 2017 var mer enn det plassene i Snertingdal som ble reddet koster. Disse pengene kaster kommunen rett ut vinduet.

Når det gjelder kortsiktige løsninger så er det jo blitt nevnt de store forskjellene mellom Gjøvik og Østre Toten. Det ser ut som at Østre Toten planlegger å avvikle sykehjemsplasser, mens Gjøvik mangler. Har det blitt vurdert å forhandle med Østre Toten om å kjøpe plasser i f.eks. 3–5 års perspektiv i stedet for at sykehjemsplasser der avvikles. Tenker en avstand så er det heller ikke lengre til Lena/Kapp enn Biri/Snertingdal?

Kommentarer til denne saken