Ved siste oppdatering fra SSB gikk 93,5 prosent av barn mellom 1-5 år i barnehage i Gjøvik. Naturlig nok er mange av disse barna i barnehagen mens foreldrene er på jobb. Det betyr at oppholdstiden i barnehagen ofte nærmer seg, eller overstiger, 9 timer pr dag.

Ifølge professor i helsepsykologi Arne Holte koster psykiske lidelser samfunnet 290.000.000.000 kroner i året. Det er den desidert dyreste folkesykdommen. Forskning viser at behandling av disse lidelsene ikke er spesielt effektivt. Derimot er det universelle forebyggende tiltak som har den største effekten. Det er altså samfunnstiltak rettet mot en større gruppe som ennå IKKE har utviklet en psykisk lidelse som gir den største samfunnsgevinsten.

Tidlig innsats vil i dette perspektivet si at en systematisk satsing på barns psykiske helse starter allerede fra fødselen. Det betyr økt satsing på helsestasjonen og barnehage!

Barn trenger tilhørighet, mestring, identitet, fellesskapsfølelse, selvrespekt, egenverdi, trygghet, deltakelse og mening i livet for å bygge en sunn psykisk helse. Arne Holte mener at den viktigste faktoren for utvikling av en sunn psykisk helse er kvaliteten i relasjonen mellom barn og voksen. Den kvaliteten er et voksenansvar og for at vi skal kunne utøve den kvaliteten trenger vi flere kompetente voksne i barnehagen.

Vi som jobber i barnehage jobber med å trygge barn og foreldre og med å legge til rette for barns helhetlige utvikling. Vi er kjempegode til det! Men vi kommer ofte til kort fordi vi ikke har gode nok rammer til å møte hvert barn hver gang de trenger oss. Når vi velger å gi ett barn oppmerksomhet betyr det at flere andre ikke får den oppmerksomheten de fortjener og trenger. Dette valget må vi ta hele tiden.

Det er bra at ny pedagog- og bemanningsnorm er vedtatt, men betingelsene for å drive høykvalitetsbarnehager har ikke blitt bedre. Det er synd når vi vet at gode barnehager er psykisk helsefremmende og dermed motvirker utenforskap som kanskje er den viktigste faktoren for utvikling av psykiske lidelser. Det er fortsatt bare reelt full bemanning i 2-3 timer hver dag. Det er ikke sjelden at én voksen er alene med 8-10 barn. Hvordan samsvarer dette med betydningen av tidlig innsats?

Satsingen på økt bemanning i barnehager koster penger, men om vi bruker penger nå finnes det forskning som viser at samfunnsgevinsten kan være opp mot 14 ganger innsatsen. Kort fortalt: én million brukt nå sparer 14 millioner senere. Det er et lett regnestykke. Sats på bemanning i barnehage.