Ser i dagens OA at rådmannen foreslår økning på inntil 50 prosent på gjeldende eiendomsskatt for å dekke inn 47 millioner på budsjett fra 2019. Jeg måtte gni meg i øya både en og to ganger. Joda det stod 50 prosent på en allerede høy skatt. De fleste kan jo selv regne ut hva det blir å betale ved en slik økning. Fra før har kommunen drøye tall på kommunale tjenester som vann, avløp og søppel.  Jeg har i tillegg festetomt, og har den tvilsomme glede å betale eiendomsskatt ev en leietomt( festetomt), noe som i seg sjøl er en meget tvilsom affære rent juridisk, altså å betale eiendomsskatt av noe man leier. De fleste har en god del gjeld  på sine hus, eiendomsskatt er således en uforståelig og urimelig avgift.  Betale først renter og avdrag, så ekstraskatt oppå der igjen( ren inntektskilde for kommune)nå skal denne skatten økes 50 prosent. Rådhus oppussing blir mye dyrere enn beregnet( finnes det egentlig et offentlig bygg som holder budsjettet?)kommunen kjøper en gård, legger den året etter ut til salgs for 2 millioner lavere pris. Hvor er vurderingsevnen til de ansvarlige? Rådmannen oppgir en haug med grunner for at det trengs 47 millioner. Er ingen økonom så jeg skal ikke gå inn på dette, men syntes det blir veldig lite kreativt å bare skyve regningen på oss innbyggerne. 

Jeg tror det nå er på høy tid å gjøre Gjøvik by og kommune attraktiv og et sted hvor folk har lyst til å flytte til, og ikke fra. Fra før har vi sett at nærlingslivet har tapt i forhold til Hedmark i forhold til etableringer, samt offentlige arbeidsplasser. Det hjelper ikke å ha NTNU dersom det ikke legges tilrette for at kommunen skal være  attraktiv å slå seg ned i.

Sjøl kjenner jeg på en smertegrense av kommunale avgifter, eiendomsskatt m.m. Trives i bygda jeg er fra, men alt har sin pris. Når en i tillegg ser at flere byer i Vestfold og Akershus, samt deler av Vestlandet ikke har innført eiendomsskatt, eller har lav sats på denne skatten, så blir min frustrasjon om mulig større. Bærum er et eksempel på en kommune som ikke har eiendomsskatt , en rik kommune med mange velformuende innbyggere. Fattigere kommuner som Gjøvik må sende ekstra regningen til sine innbyggere som ligger i snitt langt under Bærum sine skattebetalere i gjennomsnittslønn. Nå må rett og slett politikerne «på banen»legge hodene « i bløt» , finne kreative løsninger på dette, og ikke kjøpe rådmannens forslag på innsparinger uten å snu alle steiner.

Føler at det meste innen kommune og økonomi er krise, krise og krise år etter år. Det blir liksom hele tiden verre ... Hvis kommunene er så sultefôret på inntekter og stadig blir pålesset nye oppgaver av staten, hvorfor sendes det ikke sterkere signaler inn til regjering, storting om dette? Er det ingen smertegrense for størrelsen på de kommunale fakturaene på tinget heller? Eller bare skyver de dette til det lokale byråkratiet? Fortsetter en å skyve disse ekstrakostnadene over til innbyggerne så vil kommunen bli rimelig avfolket innen 10 år. Nå er det på tide å gjøre litt opprør tror jeg, de fleste betaler i dag så mye avgifter og skatter totalt sett at en grense nærmer seg faretruende. Fra før er mange unge utestengt fra boligmarkedet, er de så heldige å få lån så vil de snart bli tvunget til å leie på nytt p.g.a de voldsomme avgiftene kommunene påtvinger oss. Skulle vært interessant å spørre rådmannen om det finnes en slags smertegrense for eiendomsskatt og kommunale avgifter i denne kommunen? (ja jeg vet at Gjøvik ikke er enestående, og at flere kommuner er i samme båt, men nå gjelder dette oss og vår kommune). Hvis ikke må vi enten flytte eller skaffe oss 2-3 jobber hver. Er jo ingen luksus å ha tak over hodet, alternativ til hus er jo gapahuk eller telt.