Gå til sidens hovedinnhold

Legevakta for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland – nok en gang!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Legevakta selv vil være på sykehuset i Gjøvik. Sykehuset Innlandet vil ha legevakta på sykehuset i Gjøvik. Mens Gjøvik kommune, som vertskommune for legevakta, går på «byvandring» for å finne nye lokaler. Hva er det Gjøvik kommune surrer rundt med?

Helt fra 2010 har det vært et sterkt ønske og behov for å utvide og fornye lokalene til legevakta på sykehuset i Gjøvik. Venstre satte saken på dagsorden i valgkampen i 2015. Det ble lovd framdrift i ombygging av dagens lokaler i sykehuset.

Når Ap har ordfører og makta i fem av de sju kommunene som samarbeider om legevakt for 93 500 innbyggere i Gjøvik, Toten, Land og Hadeland skulle en tro det var mulig å holde et visst tempo – og ha en viss felles ambisjon.

Men Gjøvik kommune, alene(?), må ha fått det for seg at de kan spare en million kr eller to, på å slippe å bygge om lokalene i sykehuset. På sin byvandring fant de en ledig etasje i Haugtun sykehjem. Som for lengst skulle vært innredet – til de sykehjemsplassene som Gjøvik kommune mangler.

I 2015 betalte Gjøvik kommune heller 4000 kroner i dagbøter hele 934 ganger til sykehuset i Gjøvik. Eller nesten 4 millioner. For syke eldre de ikke fant plass til selv. I praksis er dette 4 sykehjemsplasser. I manko. For orden skyld; det koster ca. 1 million å etablere en sykehjemsplass.

Forslaget om å flytte legevakta til Haugtun er – sykt. Kort sagt. For det første bor det hovedsakelig eldre demente og kreftsyke i terminal fase der. Folk som skal ha ro. For det andre mister en svært mye samhandling og faglighet ved å flytte ut av sykehusmiljøet. Og for det tredje så signaliserer kommunen at en ikke vil bidra til å opprettholde sykehus i Gjøvik.

Ære være til legevaktsoverlegen, fastleger, kommuneleger, pensjonerte leger, turnusleger, sykepleiere og andre som får Gjøvik interkommunale legevakt til å gå rundt. Faglig sett er den trolig blant de bedre i Norge. Men lokalene er fra fortida – og ikke for framtida. Der må lille Kari på 3 år sitte ved siden av utagerende og psykisk syke Per på 45 år – og vente på tur. Til to knøttsmå behandlingsrom. Trenger en av dem røntgen, er ikke det mulig i dag.

Har Gjøvik kommune spurt de andre seks kommunene hva de mener om hvor legevakta bør være? Det er vel ikke slik at Gjøvik kommune, alene, bestemmer hvor legevakta skal være, hva det skal koste – og hva den skal inneholde? Nå er det på tide at politisk ledelse i Gjøvik kommune tar ansvar. Legevakt er en nødetat. I vår region for 93 500 innbyggere på natt og helger. Det er et stort ansvar. Og større blir det. For i 2018 trer den nye akuttforskriften i verk, med større kompetansekrav til leger i legevakt.

I tillegg til nye lokaler, bør det investeres i legebil. Legevakt er i dag den enste nødetaten som ikke er uniformert og ikke har egne kjøretøy. Det bør også investeres i IKT-utstyr. Det nye røntgen-systemet til Sykehuset Innlandet inkluderer ikke legevaktene – slik det gamle gjorde. Med over 1 milliard kroner plassert i de merkeligste fond rundt om i verden, bør Gjøvik kommune heller lede an i en regional investering for framtida. Ny legevakt i sykehuset er anslått å koste mellom 16 og 24 millioner. Av dette er Gjøvik kommunes andel en tredjedel – maks 8 millioner.

Den beste investeringen, i velferd og trygghet både for innbyggerne og det akuttmedisinske fagmiljøet i regionen, er nå å investere i ny legevakt i sykehuset på Gjøvik. Da sikrer vi en legevakt for framtida. I et sykehus for framtida.

Kommentarer til denne saken