OAs redaktør Erik Sønstelie utfordret meg som Frp'er å skrive hva vi mente om Sians stand i Gjøvik. Jeg trenger faktisk ikke å mene noe annet om Sian enn at de har like mye rett til ytre sine synspunkter som alle andre uten frykt for å bli angrepet med vold.

I Norge har vi, foreløpig, demokrati og ytringsfrihet. Det betyr at alle har rett til å ytre sine meninger. Verken politikere, redaktører eller noen andre har rett til å hindre dette. Derimot har politikere og politiet en oppgave å legge til rette for andres meninger, og til å fremme sitt budskap i det offentlige rom, uavhengig om de liker budskapet eller ei.

Selv om Norge er et kristent land, protestantismen, har vi også religionsfrihet. Vi har også friheten til å ikke være tilknyttet noen religion. Men religioner eller religiøse lover skal aldri styre landet. Når så religiøse lover praktiseres i Norge, med kjønnslemlesting, tvangsekteskap, kvinneundertrykkelse, æresdrap og fatwaer, må det være lov å stille kritiske spørsmål og vise sin motstand uten å bli kalt for rasist eller å fremme hatretorikk.

I Fremskrittspartiet har vi alltid ført en streng innvandringspolitikk. Vi har alltid sagt at vi skal ta imot så mange flyktninger som vi er i stand til å integrere. Vi har også alltid sagt at vi fortrinnsvis skal ta imot reelle flyktninger i tråd med FNs flyktninghøykommissær. Vi vil si nei til «lykkejegere» og økonomiske flyktninger som har betalt seg til Norge via menneskesmuglere. Vi ønsker også strengere regler for å få Norsk statsborgerskap. Strengere regler til integrering og norskkunnskaper. Vi vil forby sharia lover og sier nei til bruk av nikab og burka, som er en sharia lov og ikke et selvvalgt plagg.

De senere årene har uttrykk som «Svenske tilstander» blitt hyppig brukt. Mange, spesielt på venstresiden i norsk politikk, har forsøkt å benekte disse tilstandene. De som har brukt uttrykkene har blitt karakterisert som rasister og fremmere av hatretorikk. Mange, også blant oss i FrP, har gitt uttrykk for at dette også kan komme til Norge hvis vi ikke tar tilstrekkelig grep. Det har kommet til Norge. I Oslo senere tid har vi sett dette. Allikevel påstår byråd Raymond Johansen at Oslo er en trygg by.

Jeg vil sende utfordringen tilbake til OAs redaktør. Mener du, Erik Sønstelie, at tilstandene i Oslo er ok? At det er greit med sharia lover? Er det greit at kvinner dømmes til døden ved steining? At kvinner ikke får lov til å integrere seg og lære seg norsk? At gutter og jenter blir sendt på koranskoler i utlandet for at de er bitt «for norske»? At det praktiseres tvangsekteskap? Eller er du av samme oppfatning som meg. At i Norge skal vi også i fremtiden ha demokrati og ytringsfrihet.