Miljø og klimaminister Ola Elvestuen provoserende ulvestunt på Facebook har vært med på å nøre opp under en debatt med ytterliggående uttalelser. Ministerens utidige, og unødvendige, provokasjon kommer på et tidspunkt når mange sauebønder allerede har opplevd årets første store tap på grunn av ulvens herjinger

Én felt ulv er resultatet av de mange fellingstillatelsene etter forsommerens ulveherjinger. Etter at Elvestuen fattet den ukloke beslutningen om å stoppe forebyggende felling i april, har mange gjort en fremragende innsats for likevel å begrense skadeomfanget.

Bønder har fått tilskudd for å holde dyr innenfor gjerde på innmark. For å ivareta dyrevelferden og sikre bøndenes tilgang på vinterfor i en periode med rekordtørke på Østlandet, kan det likevel vanskelig forsvares ikke å sende dyra på beite.

Miljø- og klimaministerens bilde- og ordbruk i sosiale medier, er i dette tilfellet kritikkverdig, og bidrar til økt konfliktnivå. Ministerens manglende forståelse og respekt for de som bor med ulven som nærmeste nabo er skremmende. Ministeren viser samtidig ingen respekt for Stortingets brede ulveforlik. Ministeren bør i fremtiden uttale seg med basis i det brede politiske forliket på Stortinget.

Statsministeren må stramme opp politisk ledelse i Miljø- og Klimadepartementet, og sørge for at de gjør jobben sin på en skikkelig og ordentlig måte, og sikrer en forvaltning av ulvebestanden som gjør det mulig for folk å leve et normalt liv, med jobb og fritid, uten å rammes av ulvens herjinger.

Miljø- og klimaministeren bør begynne å gjøre jobben sin i departementet, og sørge for at innbyggere og næringsdrivendene, og andre som står midt oppe i den vanskelige situasjonen i ulveherjede områder, får verktøyene de trenger til å drive en fornuftig ulveforvaltning, istendenfor at ministeren løper til media med Disneypropaganda som sprer redsel, frykt og usikkerhet for fremtiden hos vanlige folk.