Tenk deg at politikerne etablerer Mjøsbyen som er fra Øyer i nord til Elverum i øst. Gjøvik, Toten kommunene, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange og Løten er alle sammen EN by. Hadde ikke det vært fint?

Tenk nå at politikerne vil ha en felles arealplan for Mjøsbyen. Styringsgruppen i Mjøsbyen bestemmer hvordan den skal være og den legger retningslinjer for hvor i Mjøsbyen det kan være næringsutvikling, hvor folk kan bo og hva de kan gjøre med eiendommene sine. Ble du betenkt nå? Du kan bo i en kommune som bare får lov til å ha utvikling ETT sted og kanskje du ikke får lov til å ha næringsutvikling (arbeidsplasser) i kommunen heller.

Tenk nå at politikerne ønsker å utbedre veier internt i Mjøsbyene og bygge ut kollektivtransporten internt i Mjøsbyen mellom ETT sted i hver kommune. Det høres vel fornuftig ut?

Tenk deg nå at for å finansiere dette så setter politikerne opp bomstasjoner som skal stå internt i Mjøsbyen for å finansiere disse prosjektene. Bomringene vil stå der til evig tid for man trenger alltid forbedringer i vei og sykkelstier samt kollektivtransporten. Ble du betenkt nå? Håper virkelig det.

Jeg trives best i Østre Toten og vil ikke ha evigvarende bomringer rundt meg.

Vil du bo i Mjøsbyen?

Biografi for Tor Gaute Lien