Det har blitt hevdet at vi har begynt å tære på kapitalen i oljefondet. Det er feil. Det settes fortsatt mer penger inn på fondet enn det tas ut. Sparegrisen legger fortsatt på seg.

Oljefondet har tre kilder til å vokse. Fondet får innskudd fra avkastningen på aksjene, obligasjonene og eiendommene det eier, det får innskudd fra inntektene fra oljevirksomheten, og i tillegg kan fondet vokse ved at beholdningen av aksjer, obligasjoner og eiendommer stiger i verdi. Deretter gjøres det et uttak fra fondet for å dekke underskuddet på statsbudsjettet.

Det nye i år er at statens oljeinntekter har falt kraftig og for første gang på lenge er blitt mindre enn underskuddet på statsbudsjettet. Oljeprisfallet er noe vi ikke rår over. Med så lave oljeinntekter må også noe av avkastningen fra fondet brukes til å dekke underskuddet i statsbudsjettet, men resten settes altså inn som innskudd på fondet.

Dette er verken uventet eller uønsket. At oljeinntektene etter hvert ville bli mindre enn underskuddet i statsbudsjettet var en del av forutsetningen i handlingsregelen fra starten av og er helt i tråd med en bærekraftig forvaltning av petroleumsformuen. Den lave oljeprisen har gjort at dette har kommet tidligere enn ventet, men det vil altså fortsatt være innskudd på fondet selv i 2016, etter at oljeprisen har falt kraftig.