Gå til sidens hovedinnhold

Tåkeprat fra statssekretæren

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statssekretær Knut Morten Johansen har her i avisen gitt meg et «tilsvar» på min omtale av Justisdepartementet som tafatthetens departement. Men han forholder seg ikke til realiteten i min kritikk.

Departementet har latt handlingsplaner på fire viktige områder løpe ut, uten at de er blitt erstattet eller fornyet. Det gjelder barne- og ungdomskriminalitet, voldtekt, økonomisk kriminalitet og vold i nære relasjoner. Han svarer ikke på hva dette betyr for innsatsen på viktige områder.

Politiets kriminalitetstall for 2017 viser en kraftig økning av barne- og ungdomskriminaliteten generelt og seksuallovbrudd spesielt. Dette lar statssekretæren forbli ukommentert. Johansen var statssekretær også for Per-Willy Amundsen, som for ett år siden lovte ny handlingsplan mot voldtekt. Hva har skjedd med det løftet? Tafatt!

Statssekretæren nøyer seg med å liste opp mange tiltak mot vold i nære relasjoner, et område Knut Storberget satt på dagsorden i sin tid som justisminister, og hvor det er bred politisk enighet om innsatsen. Handlingsplanen som omfatter de tiltakene statssekretæren skryter av ble lagt fram av den rødgrønne regjeringen i 2013. Hvorfor er det ikke kommet en ny? Tafatt!

Riksrevisjonen har ved minst to anledninger kritiserte Justisdepartementet under Frp-ledelse for manglende innsats på det kriminalitetsforebyggende området. Resultatet er, mener Riksrevisjonen, at politidistriktene i for liten grad arbeider strukturert og systematisk med kriminalitetsforebygging.

Riksrevisjonens kritikk ble gjentatt sist i 2016: «Riksrevisjonen er kritisk til at Justis- og beredskapsdepartementet i for liten grad har sikret en enhetlig oppfølging av det kriminalitetsforebyggende arbeidet». Videre ble det pekt på svak mål- og resultatstyring, noe som fører til manglende rapportering og svekket mulighet for kunnskapsdeling mellom politidistriktene. Tafatt!

Knut Morten Johansen er med på å bestyre hva jeg omtalte som tafatthetens departement. Han kan ikke komme seg bort fra realitetene med tåkeprat og ved å skryte av tiltak i en handlingsplan fra den rødgrønne regjeringen.

Kommentarer til denne saken