Fastlegeordningen og Gjøvik kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

I Gjøvik har vi en underbemanning av fastleger. Dette slo ned som en bombe i politikermiljøet og en skal se om kontrollutvalget har noe å bidra med. Vel og bra. I Gjøvik FrP har vi brukt noen måneder i vinter på å grave litt i denne problemstillingen hos leger i Gjøvik og andre kommuner. Det er noen momenter som går igjen, det første er at samtlige leger sier det er pasienten og sikkerheten som kommer først og ønsker det beste for pasienten. De ønsker å bygge relasjoner til pasienten, så pasienten får tillit og blir fortrolig med legen. God lege / pasient relasjon er en effektivisering som sparer tid og kan redusere ventetid på legebehandling. Tidspress påvirker de forskjellige pasientgruppene med ventetid for å få time. Hjemmebesøk er også et ønske legene har, det ville avhjelpe situasjonen for de eldste pasientene og ikke minst pårørende. Dvs de sykeste pasientene som gjerne er innenfor hjemmetjenesten og eller er i livets sluttfase. Tidspress er en faktor som spiller inn.

Så kommer det som er og blir problemet. Dvs. den økonomiske rammebetingelsen for legestillingen / hjemmelen. En lege har 2 måter å drive kontoret sitt, enten som selvstendig næringsdrivende/ aksjeselskap eller som fast ansatt i kommunen. I og med at kommunen eventuelt må ha ansatt en lege i fastlegestillingen må de også ha en kommuneoverlege som overordnet. I sin praksis kan lege med 1000 til 1200 pasienter oppleve opptil 70 timers arbeidsuke. En lege har jo som folk flest kone, barn, sosialt liv, hus og hjem. Må videre delta på lovpålagte kurs, faglige seminarer og ha en mulighet til videreutdanning for å sikre sitt fag. Alt dette uten eller med et minimum av bidrag fra kommuner verken i vikarhjelp eller økonomisk støtte. Dvs de må stenge ned kontoret, men de har et arbeidsgiver ansvar i form av legesekretæren. Dette at en lege har en legesekretær er også en meget dyr ordning økonomisk. Det samme gjelder ferieavviklingen fra juni til ut august hvor de må avhjelpe nabolegen i dens fravær inklusive egen og den ansattes ferie.

Hovedproblemet med mangelen på fastleger er hvor mye kommunen er villig til å investere og betale for pr. stk. innbygger / pasient. Den økonomiske rammen rundt legestillingen er for lav i kommunene. At fastlegene har kommet opp i alder (forgubbes) og nærmer seg pensjonsalder beviser at dette problemet har ligget latent i mange år uten å bli sett eller tatt tak i. Fra legehold blir det påpekt at dette er tatt opp før og varslet. Dette at kommunene er lite flinke til å ta vare på legene er et generelt samfunnsproblem og ikke bare på Gjøvik.

Gjøvik FrP mener at kommunen må øke de økonomiske rammene for å gjøre det lukrativt for leger å bosette seg å åpne legepraksis i Gjøvik, for å øke innbyggernes sikkerhet på helse og omsorg. Det bør være mangel på pasienter til legene og ikke mangel på leger til pasienter. Legevakta som ressurs bør være for akutt syke og ikke redningen for generell legehjelp til kommunens innbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags