Gå til sidens hovedinnhold

Manglende svar fra rådmennene i Gjøvikregionen

Artikkelen er over 3 år gammel

I et åpent brev i OA 8. november sendte jeg på vegne av Rødt noen spørsmål til rådmennene i regionen vår. Rådmennene er som kjent ansatt for å administrere kommunene våre, og sørge for at utgiftene er i balanse med inntektene. De skal gi råd av administrativ og økonomisk art til de folkevalgte, men de skal ikke påvirke de folkevalgte med sin egen politiske oppfatning.

Når ei samla rådmannsgruppe i Gjøvikregionen anbefalte sine respektive kommuner om å gå inn for å støtte opprettelsen av ett hovedsykehus for Hedmark og Oppland, forventer vi at de har en økonomisk begrunnelse. Vi forventer også at de deler disse økonomiske begrunnelsene med oss innbyggere, som betaler den gode lønna deres, når vi stiller spørsmål.

Vi spurte konkret om de ante hva slags konsekvenser nedleggelse av Reinsvoll og Gjøvik sjukehus vil få for kommuneøkonomien i Gjøvik-regionen i framtida. Tap av et ukjent antall arbeidsplasser, med tilhørende negative ringvirkninger? Stor økning i transportlengde for ansatte, pasienter og pårørende? Gjøvik kommune har som kjent vedtak om å bli 0-utslippskommune. Store økninger i kommunenes utgifter til behandling av «overflødige» pasienter som ikke får plass i det nye akuttsykehuset. Sykehus Innlandet har antydet at kommunene må ta over 20 til 30 % av pasientene.

Vi har til nå ikke sett noe svar. Hva i alle dager betyr det? Kan dere ikke forsvare anbefalingen deres? Har dere ikke regnet på det? Eller har det ingen økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien at sjukehusa våre forsvinner over til Hedmark?

Kommentarer til denne saken