Flere tusen mennesker i dette landet føler på den store uretten som de blir utsatt for. Stortinget vedtok i 2005 at tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn skulle få en oppreisning på inntil Kr. 300.000, for den uretten de ble utsatt for i institusjonene.

Det råder ingen tvil, for Stortinget vedtok ikke at norske kommuner også skulle pålegges å opprette en liknende ordning. Og det er den skandalen mange tidligere institusjonsbarn ble utsatt for. Dette gjør at bare omlag 200 kommuner vedtok en oppreisningsordning, mens de øvrige kommunene var ikke villig til å gi slik erstatning. Tidligere statsråd Laila Dåvøy (Kr.f.) sa på et møte i Stiftelsen Rettfferd for taperne på Gjøvik 15.september, at alle kommuner burde innvilge slik oppreisning. Dåvøy var statsråden som fremmet saken i Stortinget i 2005.

Stortingets vedtak om oppreisning til disse gruppene, har betydd meget for alle de som fikk slik oppreisning! Men det fatale har skjedd, vel 200 kommuner har ikke vedtatt å gi slik oppreisning. Enkelte kommuners ordførere hevder at dette ikke er kommunenes ansvar, men statens ansvar. Det er en feilvurdering, staten hare gjort og gjør opp for seg i disse sakene. Kristelig folkeparti har i Stortinget gjennom sine representanter, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold foreslått at de skal vedta å be regjeringen Solberg om å se på kommunenes behandling av slike søknader om oppreisning, og gi en vurdering av hva man vil gjøre med dette? Stortinget skal behandle denne saken nå i høst. Saken ligger nå i Justiskomiteen, og jeg håper de støtter dette positive forslaget!

Det bør ikke råde noen tvil, svært mange barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn får ikke innvilget sine søknader, fordi kommunene mener at dette er statens ansvar. Dette er et nytt overgrep mot disse utsatte barna i sin tid.

Det er sterkt beklagelig at Stortingets mangelfulle oppreisningssak fra 2005, skader svært mange av disse medmenneskene som fortsatt lider mye i vårt samfunn. Dette er svært kritikkverdig, og jeg håper Stortinget nå kan vedta det forslaget som foreligger fra Krf. Da vil uretten bli rettet opp, og det vil gi mange tidligere barn en verdig oppreisning. Alle kommuner må pålegges å gi oppreisning til disse menneskene.