I Oppland Arbeiderblad den 10. juli kommer Miljøvernforbundets Håvard Melby med flere påstander om fornybar energi som ikke kan stå uimotsagt.

I motsetning til Miljøvernforbundet ønsker Regjeringen å legge til rette for å at det bygges ut mer fornybar energi, også i form av vind. Våre fornybare ressurser skal gi næringsutvikling og brukes på nye områder, ikke minst for å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig må energien brukes mer effektivt.

Ett av virkemidlene for å nå disse målene er det felles norsk-svenske markedet for elsertifikater. Støtteordningen har et samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon på 28,4 terrawattimer (TWh) i år 2020. 28,4 TWh tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh og Sverige 15,2 TWh av utbyggingsmålet, uavhengig av hvor produksjonen kommer. I 2016 besluttet Sverige å øke sitt mål i ordningen med ytterligere 18 TWh. Melby viser til en artikkel i Dagens Næringsliv fra 25. februar i år og slår fast at «det skrikes etter nye subsidier» og at «regjeringen jobber med en ordning med Sverige for å komme utbyggerne i møte».

Hadde Melby fulgt med i timen hadde han trolig fått med seg at norske og svenske myndigheter 19. april i år annonserte at vi hadde kommet til enighet om hvordan dette skal løses. Sveriges ambisjonsøkning skjer innenfor det etablerte elsertifikatsystemet, uten at økte finansieringsforpliktelser for Norge eller kostnader for norske strømkunder.

Basert på den samme artikkelen i Dagens Næringsliv anklager også Melby meg for å lyve om de norske fornybarforpliktelsene. Han kan neppe ha hatt lesebrillene på da han leste artikkelen. At Norge har en høy andel fornybar energi og høy fornybar energiproduksjon er noe vi skal være stolte av og bygge videre på. Vi bygger ut mer ny fornybar kraftproduksjon enn på 25 år og i dag stammer 98 prosent av elektrisiteten vi bruker fra rene, fornybare kilder. Det gir oss lavere utslipp, konkurransefordeler og arbeidsplasser i industrien, setter oss i stand til å eksportere ren energi til andre land og kommer forbrukerne til gode i form av lave priser. Jeg er selvfølgelig kjent med at Norge har oppfylt våre forpliktelser under EUs fornybardirektiv med hensyn til fornybarandel i energiproduksjonen og har heller aldri hevdet noe annet. Heller ikke i DN-saken Melby viser til.