Som lærer vet jeg at kroppsspråk, væremåte og språkbruk påvirker elevene på godt og vondt. Som lærer kan jeg påvirke elevenes selvfølelse og holdninger, både til seg selv og andre. Dette gjelder også foreldre og andre voksne som er i daglig kontakt med barn.

Vi er de største og viktigste rollemodellene.

I 2018 er det vanskelig å akseptere at mobbing eksisterer. Til tross for at det jevnlig settes på dagsorden i samfunnsdebatten og skolene jobber mer systematisk med å sikre alle barn en rett til et trygt og godt skolemiljø enn tidligere, lykkes vi ikke helt med å bekjempe mobbing blant barn og unge. Det kan virke ubegripelig i et samfunn der alle er enige om at mobbing ikke er greit. For oss som jobber med barn og ungdom, er det kanskje noe enklere å forstå hvorfor det oppstår, fordi vi daglig ser hvordan gruppedynamikken spiller inn, endrer seg og hvor ulike individene vi jobber med er. Barn og ungdom er like forskjellige som oss voksne. Vi har ulike grenser for hva vi liker og tåler, og vi har ulike holdninger og meninger. Det som er humor for noen, er krenkende for andre. På en arena der mange ulike individer føres sammen, vil det oppstå uenigheter og konflikter. Det blir derfor avgjørende å lære barna verktøy for å forstå hverandre, respektere ulikhet og å løse uenighetene som oppstår.

I denne sammenhengen er det også viktig å presisere at ingen barn eller ungdom er født slemme eller vanskelige, men de kan likevel utføre slemme handlinger. Usikkerhet og lav selvfølelse kan føre til krenkende ord og handlinger. Det er mange årsaker til at barn krenker andre barn, og de trenger voksne som stiller spørsmål og tør å se bak handlingene. Barna trenger tydelige voksne som setter grenser og gir dem kunnskap om hvordan vi behandler hverandre. Alle barn trenger å bli sett. Alltid, uansett!

Digitale plattformer har også ført barna inn i en verden der det er vanskelig å kontrollere hvem og hva de blir påvirket av. For oss som vokste opp i en tid uten internett og sosiale medier, kan det være vanskelig å forstå hva slags stress og press det skaper å være tilgjengelig 24/7, og hvem barna møter gjennom ulike applikasjoner, chatter og spill. I jakten på sin identitet finner de fram til sine forbilder, enten det er idrettsstjerner, artister, youtubere, bloggere eller andre jevnaldrende. Mange barn er ikke modne nok for mye av det de møter på nett, og det er viktig at voksne er våkne, følger med og setter tydelige grenser.

Enten vi liker det eller ei, så har sosiale medier kommet for å bli, og det kan være vanskelig å henge med på den raske utviklingen. Likevel trenger barn å lære at det ikke er sunt eller nødvendig å være tilgjengelig døgnet rundt, og de må lære godt nettvett. Barn må lære hva det er greit å ytre, skrive til hverandre og legge ut på nett, og de må lære hva de skal gjøre dersom de møter fremmede, eller opplever ubehagelige kommentarer på nett.

Det aller viktigste er å lære barna at vi må behandle hverandre med respekt på tross av ulike meninger, holdninger og forutsetninger. Vi må lære barna hvordan vi snakker om og til hverandre. Her er foreldre og alle voksne som daglig møter barn den viktigste nøkkelen.

Vi voksne må rett og slett begynne med oss selv, enten vi er profesjonelle yrkesutøvere i møte med barna, eller en mamma eller pappa rundt middagsbordet.

Kjære voksen!

Hvordan snakker du om andre voksne foran barn? Hvordan omtaler du lærere, trenere, dommere og naboer? Hva slags kroppsspråk og blikk sender du når du ser noen som er annerledes enn deg selv? Hva sier du når du står foran speilet og studerer din egen kropp? Hvordan oppfører du deg i kommentarfeltene, på sosiale medier og på telefonen i barnas nærvær?

Du er barnets viktigste omsorgsperson, støttespiller og grensesetter.

Begynn med deg selv, være en god rollemodell!

 

Biografi for Heidi Granberg