Folkeveksten peker ut Gjøvik som akuttsykehus

FOLK: – Dersom vi legger tendensen fra SSBs tidligere prognoser til grunn, er tallene for optimistiske for Lillehammer og Gudbrandsdalen, men for pessimistiske for Vestopplands del, skriver Gjøvik-ordfører Torvild Sveen.

FOLK: – Dersom vi legger tendensen fra SSBs tidligere prognoser til grunn, er tallene for optimistiske for Lillehammer og Gudbrandsdalen, men for pessimistiske for Vestopplands del, skriver Gjøvik-ordfører Torvild Sveen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Statistisk Sentralbyrå har nylig lagt fram sine befolkningsframskrivninger mot 2050. Det er interessante tall i mange sammenhenger. Særskilt viktige er de i sammenhengen for arbeidet som pågår i Helse Sør-Øst om hvilket sykehus som bør bli akuttsykehus ved siden av et eventuelt hovedsykehus ved Mjøsbrua. I dag har sykehuset på Gjøvik et opptaksområde som omfatter Gjøvik, kommunene i Valdres, Land og Toten samt Gran og Lunner.

Jeg har gjennomgått befolkningsframskrivningene som SSB har gjort de siste tiårene for å se om det de en gang sa stemmer med hva virkeligheten ble. Det er imidlertid en klar tendens; befolkningsprognosene i det nåværende opptaksområdet for sykehuset på Gjøvik er langt mer negative enn hva resultatet ble. For prognosen i 1994 var det slik for henholdsvis Gjøvik og Lillehammers opptaksområde:

Gjøvik – Lillehammer

Prognose i 1994: 109.403 – 74.315

Reelle tall i 2020: 111.466 – 71.047

«Bom» fra SSB: + 2063 – 3268

Plussen viser altså at Gjøviks opptaksområde har fått over to tusen flere innbyggere, mens Lillehammer har fått over tre tusen færre enn prognosen tilsa.

I høst har SSB vist fram nye prognoser. For opptaksområdet til sykehuset på Gjøvik er prognosen at det i 2050 i disse kommunene (Vestoppland minus Jevnaker) vil bo 116.330 personer, en pluss på 4864 sammenlignet med i dag. I prognosen for opptaksområdet til Lillehammer sykehus bor det i dag 71.047 personer. Prognosen for 2050 viser 71.505 personer – med andre ord en marginal vekst på 458.

Dersom vi legger tendensen fra SSBs tidligere prognoser til grunn, er tallene for optimistiske for Lillehammer og Gudbrandsdalen, men for pessimistiske for Vestopplands del. Folketallet er viktig fordi det også sier noe om hvor man i fremtiden kan rekruttere personell fra. Personell rekrutteres ut fra de utdanningsinstitusjoner som satser på helseutdanning. NTNU på Gjøvik har et slikt mangfoldig tilbud, og har også en større bredde i utdanningstilbudet enn hva Høgskolen i Innlandet har på Elverum.

Derfor utpeker Gjøvik seg som det framtidige sted for et akuttsykehus – også med sin nærhet til et eventuelt Mjøssykehus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken