Flytting av kulturskolen og salg av Hunn er historieløst og umusikalsk

LIV: – Hunn-bygningen er Gjøviks slott, mener artikkelforfatteren. Her fra en av kulturskolens mange åpne dager.

LIV: – Hunn-bygningen er Gjøviks slott, mener artikkelforfatteren. Her fra en av kulturskolens mange åpne dager. Foto:

Av
DEL

KronikkI forbindelse med saken om eventuell flytting av kulturskolen til midlertidige lokaler i Øvre Torggate har jeg skrevet et åpent brev for å belyse og utdype gjeldene mot-argumenter. Brevet er også sendt til alle i kommunestyret. Her kommer lista:

• Kulturskolen fungerer per i dag veldig godt, og vil kunne fortsette å gjøre det i perioden frem mot nytt kulturhus uten de store investeringene. Hvorfor skal man bruke penger og krefter på å forandre på ting som fungerer, spesielt når det er snakk om for en midlertidig periode? Når det gjelder universell utforming, har Hunn mulighet til å tilrettelegge for rullestol-brukere i 1. etasje.

• Ansatte, elever og foresatte har aldri bedt om et annet bygg. Vi har heller aldri blitt spurt om vi ønsker å flytte. Det har ikke vært en åpen diskusjon i denne saken hvor befolkningen har fått si sin mening. Ansatte har tidligere påpekt mangler på bygget i håp om at kommunen investerer penger på å bevare bygget – men det er ikke det samme som å si at vi ønsker å flytte derfra! Jeg tør å påstå at dette kan ha blitt feiltolket til at vi er misfornøyde og at vi ønsker andre lokaler.

• Jeg og mange med meg mener at det er en vanvittig sløsing av kommunens penger, å flytte oss midlertidig. Dette er penger kommunen burde bruke på viktigere ting. Hvis kommunen ønsker å satse på kulturskolen – bruk pengene på god undervisningsvirksomhet, større stillinger – så flere barn får plass, utvidet tilbud (dans og teater), lønn byens korps-dirigenter osv. Det er mange barn i Gjøvik som lever under fattigdomsgrensa – sørg for at også disse barna får et godt kulturtilbud og at ikke kulturskolen i fremtiden blir forbeholdt familiene med god råd!

• Hvor skal foreldre parkere ved den midlertidige kulturskolen? Skal kommunen bruke enda mer penger på et parkeringshus også? Å måtte betale for parkeringsplass, pluss finne parkeringsplass vil resultere i mye stress som igjen vil resultere i lavere motivasjon for kulturskolen.

• Den midlertidige kulturskolen plasseres i et område med mye trafikk, og har ingen uteområder. På Hunn har vi et trygt område rundt hele bygget med et rolig tun, mye plen og barnehage bak huset. Deler av undervisningen ved kulturskolen tar jevnlig ibruk dette uteområdet, og barna leker på gresset/i barnehagen i pausene. Uteområdet er derfor også et sosialt samlingspunkt. Mange av elevene– også mindre barn, kan gå/sykle til skolen. Jeg tror ikke at de yngste barna vil gjøre det hvis skolen ligger i sentrum.

• Hunn er en viktig historisk plass og et anerkjent kulturelt sentrum også utover Gjøviks grenser. Hunn-bygningen er Gjøviks slott! Hvis Hunn ikke lenger skal være kulturskole, men kanskje selges til private investorer har ikke lenger Gjøvik denne perlen i felles eie, og kommer da ikke lenger hele befolkningen til gode. Hunn er del av et tun, og sammen med Gjøvik spelmannslag/Tingbygningen, og Trollhaugen barnehage i kjelleren skaper de en enhet. Hva skal skje med spelmannslagets verksteder i kjelleren, og med barnehagen? Gode samarbeids muligheter med spelmannslaget går tapt, og nærheten til Gjøvik vgs med musikklinjen like så.

• Mange av kulturskolens elever, ansatte og foresatte føler sterk tilhørighet til Hunn. Hunn er som et annet hjem for barna som bruker kulturskolen mye. Bygget har sjel, estetikk og historie. Man kan ikke forvente at sosialt liv, trivsel og inspirasjon blir med på flyttelasset til en annen bygning.

• I den ustabile situasjonen samfunnet er i om dagen er det merkelig at midlertidig flytting av kulturskolen i det hele tatt er på agendaen. Jeg mener at vi alle – og spesielt barna, trenger all den stabiliteten og forutsigbarheten vi kan få. En flytting (og en til om noen år), vil medføre enda mer ustabilitet for oss, og det vil være vanskelig å kunne fokusere på kontinuiteten og kvaliteten av undervisningen i slike perioder. Vi mener at hvis man kun ser på alle utfordringene som koronaperioden har gitt oss, er det grunn nok i seg selv til å vente med andre «uro-momenter» i lang tid fremover.

Å flytte kulturskolen fra Hunn, for så å selge, er historieløst og umusikalsk!

Takk for at du tok deg tid til å lese dette!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags