Integrering av flyktninger

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Svar til Anne Lise Krokeide og Mette Ødegaard om integrering av flyktninger i Gjøvik kommune.

Gjøvik kommune har gjennom mange år bosatt flyktninger og familiegjenforente, men de utgjør ikke nærmere 15%. Gjøvik kommune har gjennom mottak av flyktninger og familiegjenforente bidratt til at mennesker på flukt kan starte livet på nytt. Det står det stor respekt av.

Gjøvik kommune har videre vært flinke til å ta imot de Imdi har bedt dem om å ta imot, det være seg høyt utdannede, analfabeter uten skolegang fra hjemlandet, enslige mindreårige, eldre og funksjonshemmede. I stedet for å kritisere styrende politikere burde Gjøvik Høyre ved Anne Lise Krokeide og Mette Ødegaard ha berømmet Gjøvik kommune.

I Gjøvik er andelen av befolkningen med en annen etnisk opprinnelse enn norsk 11 % inkludert arbeidsinnvandrere.

Flere av disse er også i inntektsgivende arbeid bl.a. NTNU, SI, etc.

Dere skriver videre at brukere med ikke etnisk norsk bakgrunn mottar 70 % av de totale sosialhjelpsutbetalingene i Gjøvik kommune, men det betyr ikke at dette er penger, som kun går til flyktningene og flyktningenes familie alene, gjør det vel?

Deres påstand om at Gjøvik kommune er en dårlig kommune å bo i for flyktninger, og andre med ikke etnisk norsk bakgrunn tror jeg ikke på. De aller fleste synes Gjøvik er fin å bo i, trygg å bo i for bl.a. barnefamilier, og ønsker å fortsette å bo her. Ikke fordi de integreres i en klientrolle, men fordi Gjøvik har det meste en kan ønske seg, passe stor, et visst antall av personer fra samme nasjonalitet, mange utdanningsinstitusjoner, tilgang på forskjellige aktiviteter, flott natur, og tilgang på boliger i leiemarkedet.

Det stemmer at de fleste vil jobbe, og ønsker å jobbe, betale skatt og bidra til fellesskapet. Det, som viser seg, er at flyktninger spesielt etter noen år i Norge i stor grad er med og bidrar til samfunnet gjennom arbeid.

Dere burde i stedet for å kritisere flyktningene, og ansatte som jobber med integrering, kritisere de etnisk norske på Gjøvik som avviser flyktningene, enten privat eller i sine bedrifter.

Det er mange bedrifter i Gjøvik som stiller opp med bl.a. praksisplasser, men det burde ha vært alle.

Integrering gjelder begge parter, både majoritets- og minoritetsbefolkningen.

Anne Lise Krokeide og Mette Ødegaard, dere har en unik mulighet i og med at dere tilhører partiet med regjeringsmakten i Norge. Gå til lederne deres, fortell dem at de må gå ut til sine medlemmer og andre arbeidsgivere.Be dem om å ansette flyktninger og andre med minoritetsbakgrunn. Fortell dem at barnetrygden må økes, bostøtten må økes, uføre må få igjen barnetillegget, ansett dem, slik at folk har en mulighet for å kunne klare seg sjøl.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags