Flere fastleger

Trondheim  20171101.
Barn som blir sjekket av fastlege. Her lytter legen med stetoskop på barnet. Modellklarert.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trondheim 20171101. Barn som blir sjekket av fastlege. Her lytter legen med stetoskop på barnet. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

LeserbrevLeder i Oppland Arbeiderblad skreiv 6. september om evalueringa av fastlegeordninga, som støtter opp om det legene lenge har prøvd å si: «Vi blir overarbeidet og sliter med rekruttering.» Senterpartiet mener evalueringen understreker at det haster å gi kommunene penger til å ansette flere fastleger.

Evalueringen viser at Fastlegeordningen er underfinansiert og at den har vært det lenge. Kommunene må få penger til å ansette flere fastleger allerede i statsbudsjettet for 2020. Det haster, og vi kan ikke vente til neste år og regjeringens handlingsplan. Det nytter ikke å redusere arbeidspresset hvis vi ikke får flere fastleger. Evalueringen viser en populær og viktig ordning i krise. Flere av tiltakene har Senterpartiet allerede foreslått, og vi etterlyser handling nå.

Allerede i 2017 fremmet Senterpartiet følgende forslag på Stortinget:
- Legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger
- Redusere lengden på listene til fastlegene
- Gjøre prosjektordningen ALIS – der allmennleger i spesialisering får tilbud om fastlønn – til en nasjonal ordning

Krisa vi står i er politisk skapt, og det er helseminister Høie sitt ansvar. Senterpartiet har lenge advart mot at sykehusene har fått lempe stadig flere oppgaver over på kommunehelsetjenesten, uten at det følger med ressurser til kommunene. Vi mener dette er mye av grunnen til at fastlegene nå melder om et uhåndterbart arbeidspress, og at man dermed sliter med å rekruttere fastleger. Dette bekreftes av evalueringen. Dette er viktig for kommunehelsetjenesten, der fastlegene er bærebjelken. Skal vi ha god beredskap og et godt helsetilbud lokalt, må fastlegene bli prioritert

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags