Jeg eier og driver slektsgården Goplerud i Hedalen, som har vært i min slekt siden 1760. Gården er ca 13000 dekar og er primært en skog- og utmarkseiendom. Jeg og min samboer har lenge hatt planer om økt næringsvirksomhet på gården, men uten fungerende internett og dårlig mobildekning så vi dette som vanskelig hvis ikke umulig, siden alt skal jo skje digitalt. Gården ligger slik til at her er åskoller som skygger for trådløse signaler, vi kan dessverre ikke få radiobredbånd og det fungerer heller ikke med satellitt-bredbånd da vi ikke har klar nok sikt. Vi har forsøkt alt og det vi så som eneste mulighet for godt internett var fiberen, som vi hørte skulle komme.

Nettdekningen på Goplerud er så dårlig at det knapt er mulig med innlogging nettbank, så når type «tunge ting» skal gjøres digitalt må vi oppsøke naboer og koble oss på deres nett, eventuelt ta med papirene + en transportabel pc til Rygg og få arbeidene gjort der. Glade ble vi derfor da Eidsiva Bredbånd høsten 2015 introduserte fiber for private husstander i Hedalen sør – et prosjekt vi så på som redningen. Som alle våre naboer bestilte vi raskt fiber, og gledet oss til at denne skulle komme – slik at vi kunne utvikle gårdens potensial og sørge for videre aktiv bosetting og drift framover. Siden trekkerør for fiber til boligen på gården hadde ligget klart siden 2010 (i forbindelse med nytt el-inntak) tok vi det som en selvfølge at også vi skulle få fiber – vi bestilte bredbånd og fikk bekreftet bestilling fra Eidsiva Bredbånd AS i desember 2015. Vi hørte da at Goplerud naturligvis skulle inkluderes i prosjektet siden det var blitt ytet betydelige offentlige midler til prosjektutbygging Hedalen Sør: Sør Aurdal kommune bidro med ca kr. 600 000,-, Oppland Fylkeskommune med ca kr. 750 000,-. Av Eidsiva Bredbånd fikk vi informasjon om at det var øremerket kr. 70 000,- for at Goplerud skulle få bli med i prosjektet.

Fiberutbyggingen ble foretatt og i august 2016 meddelte Hedalen.no: http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2016/august/5/index.htm.

I linken står det: «Utbygginga inkluderer de som bor på Storrustemoen, men Goplerud kom ikke med i prosjektet. Det gjorde heller ikke en fritidsbolig fordi tilskuddsordningen som delfinansierer fiberutbygginga, ikke støtter denne typen boliger».

Samme uke som denne publiseringen fant sted mottok vi brev fra Eidsiva der de meddelte at «fiber kan dessverre ikke leveres til din adresse likevel».

Stor var frustrasjonen når vi ikke fikk fiber, og vi begynte da å kontakte Eidsiva Bredbånd AS for å finne ut av ting. Vi sendte 2 brev til dem, men de besvarte ingen av dem. Vi har gjentatte ganger ringt Eidsiva der vi har stilt spørsmål og de har lovet å ringe tilbake – de ringte aldri tilbake. Slik har det pågått i snart 2 år.

Private husstander i Hedalen sør fikk tilbud om fiber for en etableringskostnad på kr. 3990,- og kr. 449,-/måned (2016 priser – inkl. mva.). Vi på Goplerud fikk 2 «tilbud»:

1: Bedriftsabonnement til kr. 10.000,- og kr. 1690,-/måned (2016 priser- eks. mva.)

2: Å betale kr. 110 000,- og med det få samme abonnementsvilkår som alle andre private husstander i Hedalen sør – kr. 449,-/måned.

Hvorfor vi som privat husstand skal få tilbud om bedriftsabonnement er jo et spørsmål for seg. Vi er ikke mer bedrift enn de av våre naboer som driver jord/skog, som nå har fått gunstig privatabonnement levert gjennom Eidsiva Bredbånd. Vi opplever dette som forskjellsbehandling og nærmest «digital trakassering». Jeg er kjent med at Sør Aurdal kommune arbeider i disse dager med et prosjekt de kaller aktiv bosetting – men med en slik forskjellsbehandling vi ble utsatt for her bidrar neppe det stort til aktiv bosetting i Sør Aurdal, men heller det motsatte – passiv bosetting og fraflytting, som blir tilfelle for vår del.

Siden alt i dag skal foregå digitalt og man blir bøtelagt når man ikke får rapportert digitalt har vi rett og slett ingen praktisk mulighet å drive næring fra Goplerud framover uten fungerende nett. Vi har dermed valgt å flytte til en annen kommune, hvilket vi nå har gjort. Sør Aurdal kommune mister med dette 2 innbyggere. Eiendommer som mangler mobildekning og fungerende nett blir fort fritidseiendommer i framtida. I hverdagen der det meste etter hvert skal skje elektronisk – hva med oss som ikke har fungerende nett?