Feilinformasjon fra statssekretær Lunde

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KommentarI forbindelse med innlegget i Nationen 25. februar med overskriften «Rovdyrpolitikken tvingar folk til å gi opp», blir ønsket om stående fellingsløyve på ulv i prioriterte beiteområder avvist av statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet (KLMD) med den begrunnelsen at ulven er fredet, og i den forbindelsen sier han: «Vi har ikkje lov til å ha ståande fellingsløyve på freda dyr ifølgje Bernkonvensjonen».

Selv om Oslo namsrett den 16. februar 2001 har slått fast at Norge ikke har noen forpliktelser til å ta vare på ulven, i henhold til Bernkonvensjonen, gjentas denne usannheten stadig av forskjellige rovdyrvernere.

«Bernkonvensjonen sier derimot at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha ei målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge». Til tross for dette har norske myndigheter fredet ei ulovlig utsatt ulvestamme.

En burde vel også kunne forvente at lederne i KLMD hadde satt seg inn i hva FNs menneskerettskonvensjon sier om rovdyrenes trussel mot dem som livnærer seg på husdyrproduksjon, og som er avhengige av å bruke utmarka i sitt inntektsgrunnlag. I artikkel 27 i FNs menneskerettskonvensjon heter det at «Når rovdyrene blir en trussel mot utøvelsen av minoritetenes tradisjonelle næringer er det brudd på menneskerettighetene». Konvensjonen ble i 1999 stadfestet i norsk lovverk, i den såkalte menneskerettsloven, og er dermed gjeldende rett i Norge. Konvensjonen beskytter etniske minoriteter og deres tradisjonelle næringsutøvelse.

En får inntrykk av at det viktigste for KLMD er å beskytte de kreftene som er med på ødelegge for dem som har mulighet til å produsere den billigste og reneste maten på den mest allsidige plantefloraen vi har i våre utmarker.

Jeg håper Lars Andreas Lunde og andre som bekler Klima- og miljødepartementet (KLMD) slutter å spre feilinformasjon om våre forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen.

Og den politikken lederne i det som tidligere het Miljøverndepartementet (MD) praktiserer når det gjelder å beskytte store rovdyr som truer levebrødet til store grupper, har ikke noe med miljøvern å gjøre.

En må ha grunn til å lure på hva som skjer med folk, uansett partitilhørighet når de får ansvaret for dette departementet, det synes som om det viktigste er å beskytte de som ødelegger miljøet for store deler av befolkningen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags