Innspill til budsjettet i Vestre Toten kommune

Vestre Toten Venstre ønsker å utrede hva det vil koste kommunen å innføre samme ordning for fastleger som Østre Toten, for å styrke rekrutteringen.

Vestre Toten Venstre ønsker å utrede hva det vil koste kommunen å innføre samme ordning for fastleger som Østre Toten, for å styrke rekrutteringen. Foto:

Av
DEL

MeningerBudsjett med forslag til innsparinger ble presentert for tjenester som inngår i UVOs «ansvarsområde» på vårt møte 06.11.

Det ble konkludert med noen innspill fra UVO samlet, disse ble drøftet i møtet og alle var enige om konklusjonene. Det var for øvrig, som vanlig, en svært hektisk møtedag, og undertegnede hadde forslag til innspill som det ikke ble tid til å ta opp for drøfting. Jeg informerte derfor om at jeg ville sende disse innspill skriftlig på vegne av Vestre Toten Venstre.

Vestre Toten Venstre la fram et verbalforslag i budsjettbehandlingen i desember 2017 om at «Rådmannen utreder i løpet av 2018 hva det vil koste for Vestre Toten kommune å innføre lignende ordning som Østre Toten i forhold til avtaler med fastlegene».

På grunn av mange verbalforslag i budsjettbehandlingen, ble det vedtatt at verbalforslagene skulle behandles på 1. kommunestyremøte etter nyttår (01.02.18). Vårt verbalforslag ble der dessverre nedstemt etter at rådmannen hadde kommentert «at en slik sak må i så fall utredes og er en del av en større helhet».

Selvsagt er fastlegeordningen en del av «en større helhet»! Og det er en svært viktig og avgjørende del!

Venstres representant i UVO har etterspurt status for fastlegetjenesten i 2018, og fått bekreftet at det er stor utfordring i forhold til rekruttering, og at behovet har vært/er dekket av vikarer. Dette gir lite stabilitet for innbyggere som stadig må forholde seg til nye leger. Det er klart at utfordringene fortsetter i 2019.

Vestre Toten Venstre vil derfor på nytt fremme forslag om at rådmannen utreder i løpet av første halvår 2019 muligheter for å etablere en lignende ordning for fastleger som i Østre Toten. Det settes av midler i budsjettet for å ha mulighet til å starte omstilling av fastlegeordningen.

Venstre viser til mange oppslag i media om fastlegeproblemer, senest i dagens OA der det kommer fram at tjenesteleder Lyshaugen har redegjort om dette for utvalgspolitikere i Gjøvik. Vi er kjent med at Østre Toten rekrutterer gode og kompetente leger til sine faslegehjemler, noe som gir stabilitet og kontinuitet i legetjenesten. Det trenger vi i Vestre Toten også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags