Tilsvar til nemndleder i UNE Johan Berg vedrørende Farida

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Beklager, Berg, men nå klarer jeg ikke å holde munn lenger. Helt fra den dagen nytt vedtak i Farida-saken ble offentliggjort, har du snakket om lokalsamfunnet på Dokka og oss i støttegruppa som noen som ikke har skjønt noe - mens du sitter med alle sannheter i denne saken.

Du sier at «det er svært leit at noen har fortalt bl.a. skolekameratene til Farida at hun etter dommen ville får komme til Norge». Dette er feil. Det er ingen, som kjenner denne saken godt, som har kommet med slike uttalelser. Støttegruppa har uttalt at Høyesterett kjente vedtaket ugyldig og at UNE nå skulle fatte nytt vedtak. For å bruke dine ord; «denne misforståelsen er nå gjentatt så mange ganger at de fremstår som sannheter». Her er det nemlig du Berg, som har misforstått.

Det er ikke uttalt at konsekvensen av Høyesteretts dom er at hun automatisk skal komme tilbake til Dokka. Vi har uttrykt et sterkt håp, men ikke sagt noe sikkert. Jeg og resten av støttegruppa, og mange av våre støttespillere er meget godt kjent med at det er UNE som fatter slike vedtak, ikke domstolene. Domstolen har imidlertid lagt meget sterke føringer i denne saken, som jeg mener taler i motsatt retning av det UNEs nye vedtak sier.

For det andre, tror jeg også at det er andre misforståelse som for deg har blitt sannheter. Som ditt mantra om at dette var en så enkel sak, at du ikke så noen grunn til å benytte nemnd i denne saken. Når er sak har vært prøvd i tre rettsinstanser, kan vel ikke saken sies å være så enkel at det bare er å fatte vedtak av nemndleder alene.

Hvis alt var så enkelt og greit, hvorfor fattet ikke UNE nytt vedtak i saken etter dom i første instans, men anket både til lagmannsrett og senere til Høyesterett? Jeg vet at mange, og kanskje særlig andre jurister som kjenner dette rettsområdet bedre enn meg, har reagert på dette. Når skal nemnd egentlig benyttes, hvis ikke saker, som har vært helt til topps i rettssystemet, ikke kvalifiserer til slik behandling? UNE har også tidligere blitt dømt for ikke å benytte nemnd i denne type saker, uten at dette ser ut til å affisere deg. Ditt vedtak, levert på vegne av staten, bør Norge som rettsstat ikke være bekjent av.

Dette er jo også en av grunnene til at saken nå ligger på politisk nivå og skal vurderes av kontroll -og konstitusjonskomiteen på Stortinget. At den utøvende makt her går på tvers av den dømmende, er ikke vanligere kost, enn at det skal opp til vurdering der. Så så opplagt kan denne saken umulig ha vært.

For det tredje, reagerer jeg på at UNE benytter andre sikkerhetsvurderinger enn de fleste andre med kjennskap til Afghanistan og de områder der Faridas foreldre kommer fra. Mens Norge (bl.a. på Utenriksdepartementets hjemmesider) fraråder nordmenn å reise til Afghanistan, da det er så farlig der, både i Kabul og ellers i landet, sender man på den andre side barn som har vært norske statsborgere tilbake til dette. Staten må tydeligvis være av den oppfatning at så snart man fratar noen deres norske statsborgerskap, blir Afghanistan et mindre farlig land å bo i.

Og sist men ikke minst; jeg reagerer på at du, som har fattet vedtaket, kan gå ut å kommentere enkeltvedtak på denne måten; både på vegne av staten og deg selv. Staten som part i saken går vanligvis ikke ut og kommenterer enkeltsaker, som du gjorde til å begynne med, eller lar sine ansatte uttale seg om saken  som privatperson.

Sitat: «jeg uttaler meg ikke på vegne av utlendingsnemnda (UNE)». Jeg finner det vanskelig at du både kan uttale deg på vegne av staten og som privatperson her.

Men igjen, Berg, hva enn du gjør, så slutt å tillegge folk du aldri har møtt meninger og utsagn de aldri har sagt/hatt. Støttegruppa har, på vegne av Farida med familie, faktisk gått til topp i det norske rettssystemet og fått påvist at UNEs vedtak var fattet på feil premisser. Dette har UNE tatt til etterretning, og har da valgt å fatte nytt vedtak med samme utfall, men denne gang med delvis andre premisser. Hvorvidt dette er riktig, vil sannsynligvis bli avgjort etter en ny runde i rettssystemet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags