Utlendingsmendas behandling av Farida-saken

1498651827836.jpg
Farida har snart ventet i tre år på at norke myndigheter skal finne en rettslig avklaring på hennes og andre afghanske barns situasjon. (Foto: Privat)

1498651827836.jpg Farida har snart ventet i tre år på at norke myndigheter skal finne en rettslig avklaring på hennes og andre afghanske barns situasjon. (Foto: Privat)

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Helt siden Farida og hennes familie ble sendt ut fra Norge 14.02.2015 har saken vært i det norske rettssystemet. Farida og familien har vunnet klare seiere først i Tingretten og senere i Lagmannsretten. Staten valgte dermed å anke saken til Høyesterett hvor den ble behandlet 6. og 7. mars 2018. Av Høyesteretts avgjørelse 23. mars går det frem at statens anke forkastes, og Lagmannsrettens dom ble dermed rettskraftig.

Farida med familie mottok den 8.04.18 et brev fra Utlendingsnemnda (UNE) om at saken er tatt inn til behandling og at vår side har tre uker på å komme med innsigelser. Vi ser ikke hvorfor UNE skal åpne en ordinær saksgang i denne saken, vi forventer nå at UNE fatter et nytt vedtak i samsvar med Lagmannsrettens dom.

Jussprofessor Mads Andenæs er rådført i saken og han sier at saken er meget godt belyst ved behandlingen i domstolene med Høyesterett som siste instans. Han minner om at utlendingsmyndighetenes argumenter ikke har vunnet frem, og de må ikke bruke mer tid enn strengt nødvendig for å anvende de kriteriene som er fastslått av domstolene. Vi anser dermed UNEs saksgang kun som et forsøk på å trenere saken ytterligere, til tross for at dommene har gått i motpartens favør. Staten ved UNE har en siste mulighet til å opptre med verdighet i denne saken, og det er ved å gi Farida og familien et positivt vedtak, og få Farida returnert til Dokka snarligst.

UNEs håndtering av denne saken er ikke noe Norge som nasjon kan være bekjent av. Støttegruppa håper at dette kan være med å sette fokus på UNEs umenneskelige og kyniske behandling av et barn gjennom tre år, og at dere kan være med på å få en anstendig slutt på denne saken for Faridas vedkommende, men også unngå at andre barn må igjennom den samme prosessen.

For Støttegruppa for Farida, Britt Karin Rotmo - nestleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags